jmpd

Seminar o organizaciji kupališta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u utorak, 26. aprila 2016. godine u hotelu „Splendid“ organizuje seminar „Organizacija kupališta u 2016 godini“ koji je namijenjen svim korisnicima kupališta, u cilju blagovremene pripreme i organizacije kupališta za predstojeću turističku sezonu.

Agendom seminara je predviđeno da predstavnici Javnog preduzeća prezentiraju uslove i aktuelnosti vezane za korišćenje i organizaciju kupališta i privremenih objekata dok će predstavnici Opštinskih sekretarijata, nadležnih za izdavanje Odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištu korisnike kupališta informisati o postupku pribavljanja potrebne dokumentacije.

U vezi aktivnosti i nadležnosti iz oblasti kontrole rada kupališta i privremenih objekata u zoni morskog dobra tokom turističke sezone korisnicima kupališta će se obratiti predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, Lučkih kapetanija, Komunalnih policija primorskih opština, te Službe za kontrolu Javnog preduzeća.

Takođe, tokom seminara korisnicima će biti predstavljeni i Program obuke i licenciranja spasilaca na plažama, kao i međunarodni Program Plava zastavica sa mogućnošću prijave za dvogodišnju pilot fazu ovog Programa za nove korisnike.