Sekulović: „Stvoriti siguran ambijent za slobodu izražavanja“

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je povodom Dana novinara ocijenio da postoji utemeljena zabrinutost u pogledu slobode izražavanja i medijskog ambijenta, u kojem su zabilježeni određeni pomaci u istragama slučajeva napada na imovinu medija, dok ostaju nerasvijetljeni najteži napadi na novinare, prije svega ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića.

“Posebno podržavam odluku, donijetu još 2018. godine, da se angažuje inostrani stručnjak za istragu ubistva, koji bi nepristrasno sagledao šta je sve preduzeto u istrazi ubistva Jovanovića i dao preporuke za njeno dalje vođenje. Moramo dati puni doprinos da svi napadi na novinare budu rasvijetljeni, da preveniramo buduće i da stvorimo siguran ambijent za slobodu izražavanja”, kazao je Sekulović.