Sekretarka Sekretarijata za kulturu Borka Mršulja: „Imamo mnogo planova, naporan rad je iza ali i ispred nas“

U današnjoj emisiji „Radio suncobran“ imali smo priliku da prvi put na talasima Radio Tivta razgovaramo sa sekretarkom Sekretarijata za društvenu djelatnost opštine Tivat Borkom Mršuljom. Predstavila je nadležnosti Sekretarijata:

,,Odlukom organizacije i načina rada lokalne uprave koja je donjeta u novembru 2020. godine kreiran je Sekretarijat za društvene djelatnosti. On je obuhvatio nadležnosti tadašnja dva sekretarijata: Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Tako da je široka lepeza oblasti koju obuhvata Sekretarijat za društvene djelatnosti a to su kultura, obrazovanje, nevladine organizacije, mediji, izdavačka djelatnost, sport, omladinska politika, socijalna i dječija zaštita, rodna ravnopravnost, zaštita ljudskih i manjinskih prava”, objasnila je Mršulja.

,,Od svih ovih oblasti izdvojila bih omladinsku politiku jer je tu bilo nekih lijepih aktivnosti koje smo sprovodili u prethodnom periodu. Aplicirali smo za sredstva kod resornog ministarstva za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje adatapciju i pripremanje omladinskog servisa. To su sredstva na koja imamo pravo shodno Zakonu o mladima, s tim što čekamo odluku resornog ministarstva. Naš plan je u koliko dođemo do sredstava koji su zakonom predviđene do nekog iznosa od 30 000 eura, da se izvrši adaptacija prostorija Šoping centra na Seljanovu gdje bi, po mom mišljenju, bile stvorene ključne pretpostavke za sprovođenja omladinske politike. Smatram da bi to bio jedan veliki iskorak i utemeljenje za sprovođenje omladinske politike u našem gradu. Osim što bi taj prostor prilagodili mladima, napravili adekvatne sadržaje i stvorili strategiju kojom će se razvijati omladinska politika na jednoj od skupštinskih odluka formirali smo skupštinsku odluku o formiranju Savjeta za mlade i baš ovom prilikom želim da naglasim da ćemo uskoro raspisati javni poziv za članove za mlade. To stručno savjetodavno tijelo će nam biti veoma korisno i klučno u kreiranju novih omladinskih politika za naš grad. Molila bih sve zainteresovane da se odazovu na ovaj javni poziv i da zajedno sa nama kreiraju novi strateški dokument. Strategija za mlade ističe krajem ove godine i mi ćemo po donošenju nacionalne strategije koja je u kašnjenju da započnemo procedure izrade novog plana za omladinsku politiku. Jako bi nam bilo bitno da odaziv bude što bolji. Trebaće nam: predstavnik nevladine organizacije koji sprovodi omladinsku politiku – jedan član, predstavnici srednjoškolske populacije – dva člana, predstavnici studentske populacije – dva člana, a predviđena su i pripadnici romsko-egipćanske populacije, kao i predstavnik lica sa invaliditetom.”

Sekretarijat za društvenu djelatnost bavi se stipendiranjem i nagrađivanjem studenata, kao i saradnjom sa drugim opštinama u Boki i šire:

,,Zaista mislim da je obrazovanje najveća i najbolja investicija i da će u budućnosti lokalna uprava nastojati da promoviše mlade i obrazovane ljude Tivta. Opština Tivat će mladima biti puna podrška i potpora u narednom periodu što je i do sada bio slučaj, a mi ćemo da nastavimo sa tom dobrom praksom koja se sprovodila do sada. Iskoristila bih priliku da kažem da smo mi konkurisali za drugu fazu ReLOad projekta, a radi se o regionalnom projektu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu u pitanju je program Ujedinjenih nacija za razvoj koji finansira Evropska unija. Opština Tivat je uspješno realizovala prvu fazu ovog projekta i sada je konkurs za drugu fazu, za razliku od prve faze gdje je bilo moguće samostalno učestvovati druga faza je zamišljena po principu klastera. Učešće Opštine Tivat predviđeno je zajedno sa Opštinama Kotor, Herceg Novi i Budva, pa ćemo da vidimo i ishod ove aplikacije. Ja se unaprijed nadam da ćemo to da realizujemo i da ćemo raditi na saradnji ove četiri primorske opštine. Takođe se nadam da ćemo napraviti i neku omladinsku saradnju na nivou tih primorskih opština. Trudim se da napravim sastanke gdje bih objedinila sve sekretare iz moje oblasti u gradovima koje sam navela i nadam se da ću tu saradnju podići na neki zavidniji nivo”, rekla je naša sagovornica.

Što se tiče sektora za kulturu, kako kaže, ništa se značajno nije promijenilo jer već imaju neke ustaljene forme djelovanja. Osim rada Centar za Kulturu Tivat i JU Galerija i Muzej Buća u procesu su osnivanja JU Gradska biblioteka. Sekretarka Mršulja je rekla i da što se tiče Purgatorija ove godine će isto kao i prošle biti revijalno odnosno neće biti tog takmičarskog dijela što su poslijedice finansijskih i organizacionih faktora, a to je i uticalo da se akcenat na kulturni program stavi na domaće produkcije.
Od septembra planiraju da uđu u procedure izmjene finansiranje sporta i da tu odluku usaglase sa novo-formiranim Savjetom za sport, a onda da taj predlog daju na javnu raspravu. Ona je iskoristila priliku da svu zainteresovanu javnost pozove da o tom predlogu daju svoje komentare i sugestije koji će kad bude oformljen ići na skupštinsko usvajanje.
Radom Dnevnog centra je zadovoljna, a saopštila je i buduće planove u oblasti socijalne zaštite:

,,Izuzetno sam zadovoljna pogotovo jer su u proteklom periodu bile neke aktivnosti koje su podrazumjevale izlete u prirodi i razmjenu iskustava sa drugim centrima iz Crne Gore i regiona. Mi podržavamo takav vid proaktivnog vaspitanja i pristupa prema tim kategorijama. Što se tiče socijalne zaštite plan je da do kraja godine odradimo reviziju korisnika Geronto programa. To je program namjenjen starim licima odnosno pomoć i njega u kući. Ciljna grupa su lica preko 60 godina koji po procijeni ljekara zavrjeđuju podršku i imaju potrebu za taj program, a koji nemaju mogućnosti da na drugi način obezbijede tu uslugu. Mi sada trenutno imamo 48 korisnika ovog programa, a počeli smo da radimo sastanke na kojima smo pozvali predstavnike svih relevantnih ustanova i cilj nam je da do kraja septembra obnovimo svu dokumentaciju kako bi analizirali stanje i potrebe, a sve u cilju sagledavanja mogućnosti za uključivanje novih korisnika ovog programa. Bitno mi je da svim korisnicima kažem da će se program odvijati neometano do kraja godine po ustaljenoj praksi, ali da je ovo birokratski način da unesemo formu u taj sam proces i da neke stvari malo ispravimo, svakako ne na uštreb sadašnjih korisnika.”

Na samom kraju ona je pozvala sve građane da učestvuju u radu naše Opštine Tivat:

,,Ja kao neko ko vodi Sekretarijat za društvene djelatnosti želim da kažem da su svim građanima vrata sekretarijata širom otvorena za sve predloge, sugestije, konstruktivne kritike i da ćemo da ih saslušamo, a da ćemo sve od sebe da neke uočene probleme rješimo, a da neke dobre sugestije i predloge sprovedemo”, zaključila je sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Borka Mršulja.