Šehović: “Škole dobile uputstvo za ocjenjivanje, roditelji sad preko aplikacije mogu da prate ocjene”

Svim osnovnim i srednjim školama u CrnojGori poslato je uputstvo za ocjenjivanje sa jasnim instrukcijama u vezi sa izvođenjem ocjena za četvrti klasifikacioni period i konačnih ocjena, a u skladu sa realnom mogućnošću da se školska godinazavrši od kuće. Kako su djeca bila u klupama skoro tri tromjesečja, moguće je na racionalan način i uvažavajući situaciju, izvesti ocjenu, i to na principima podrške i pomoći učenicima. Ono što je novina, jeste da je sa Telekomom urađena i mobilna aplikacija Dnevnik putem koje ć eroditelji još lakše i preciznije moći da prate svaku promjenu u vezi sa školom, uključujući naravno svaku ocjenu koja bude unesena u dnevnik”.

To je saopštio ministar prosvjete dr Damir Šehović povodom ocjenjivanja rada od kuće, istakavši da: “Poseban senzibilitet treba imati prema učenicima čije porodicežive u otežanim socio-ekonomskim uslovima i obrazovno nepodsticajnom okruženju”.

Kada je riječ o osnovnim školama, ključno usmjerenje jeste da se za ocjenu četvrtog klasifikacionog perioda odnosno tromjesečja, mora imati u vidu situacija, štoznači da bi ocjena trebalo značajno da se oslanja na kreativnost, aktivnost, ažurnost i uključenost učenika u process učenja od kuće, te njegov odnos prema radu. Takođe, dijete ne smije biti oštećeno, što ne znači poklanjanje ocjena već da, ukoliko nastavnik ima dilemu, ocjenu treba da izvede n anačin koji đaka neće dovesti u položaj nepovoljniji od zasluženog.

Osim toga, završna ocjena kod osnovaca, uzimajući u obzir činjenicu da se praćenje postignuća ne može izvršiti na standardni način, mora u velikom dijelu biti zasnovana na period prije obustave klasične nastave, te na učešću učenika u procesu učenja na daljinu nakon obustave nastave. Stoga zaključna ocjena ne bi, ukoliko je to realno i moguće, trebalo da bude niža od ocjena iz prethodnog perioda odnosno polugodišta i trećeg klasifikacionog perioda.

Takođe, potrebno je đacima, ukoliko nijesu zadovoljni, dati mogućnost da poprave ocjenu. Pismeni zadaci za četvrti klasifikacioni period odnosno četvrto tromjesečje se neće organizovati.

Kada je riječ o srednjim školama, Uputstva se takođe baziraju na sličnim principima, te na potrebi da se prati angažovanost učenika i da se ocjena izvodi na pedagoškim principima, uvažavajući realne okolnosti.

Kako je Šehović zaključio: “Prosvjetni radnici sujoš jednom pokazali da su temelj društva, te su upravo oni, svojim entuzijazmom i posvećenošću, održali sistem prosvjete i u ovim momentima. Nemam nikakve dileme oko toga da će tako biti do kraja, odnosno da će znati da odgovore zahtjevnom zadatku, a to je da pri ocjenjivanju uvažavajuokolnosti, razumiju i podrže učenike, a istovremeno budu realni i jednakih kriterijuma za sve”.

Uputstvo je resultat rada ekspertskog tima sačinjenog od predstavnika Univerziteta, Udruženja pedagoga, Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete.