SDP Tivat – „Odbranimo aerodrom Tivat“

Predjsedništvo OO SDP Tivat upozorava lokalnu vlast da bi bilo kakvo odlučivanje o ustupanju zemljišta Vladi Crne Gore bez naknade radi privatizacije Aerodroma Tivat bilo suprotno interesima građana Tivta. Aerodrom Tivat i zemljište kojim raspolaže opština u okolini aerodroma su dobra od opšteg interesa.
Socijaldemoktatska partija poziva sve odbornike u Skupštini opštine Tivat da donesemo zajednički odluku o raspisivanju lokalnog referendum kako se o budućnosti aerodroma i zemljišta u njegovoj okolini ne bi odlučivalo u Podgorici suprotno interesima građana Tivta. Valjda je najbolje da o sudbini aerodrome i zemljišta kojim raspolaže opština odluče naši sugrađani. SDP podsjeća na inicijativu za raspisivanje lokalnog referenduma iz septembra 2017.
godine kojom smo tražili da se čuje glas građana Tivta o ovom veoma važnom pitanju za naš grad.
Socijaldemokratska partija zahtijeva da opština Tivat zatraži pojašnjenje od Vlade Crne Gore šta je to javni interes na koji se Vlada poziva u zahtjevu da se građanima Tivta oduzme pravo raspolaganja nepokretnostima na području aerodroma Tivat. Nije valjda javni interes da se građanima Tivta oduzme zemljište u okolini aerodrome Tivat.
SDP neće podržati inicijativu SD o vanrednoj sjednici lokalnog parlamenta jer je ona samo iskaz političkog licemjerstva jer odbornici SD samo prije nešto više od godinu dana su javno tvrdili da imaju ovlašćenje predsjednika njihove stranke da saopšte “da ukoliko se krene u privatizaciju aerodroma Crne Gore da će oni uskratiti povjerenje Vladi i tako spriječiti prodaju aerodrome u Tivtu”. Sada ne samo što će građani Tivta ostati bez aerodorma kao jednog od uspješnih preduzeća u našem gradu nego i bez opštinskog zemljišta koje se ustupa Vladi kako bi
zadovoljila zahtjeve onih koji žele aerodrome da prenesu u private ruke.
Aerodrom je trajno dobro Tivta koje treba da služi građanima Tivta i turističkoj privredi. Zbog toga o ovako važnom pitanju treba da odluče građani na lokalnom referendum i ono ne smije biti predmet partijske trgovine lokalnih partija na vlasti.

SDP Crne Gore

Opštinski odbor Tivat