SDP: Pravilna politika prema ženama koje se bave poljoprivredom

Pred nama je 15 oktobar-Međunarodni dan žena na selu, 16 oktobar -Svjetski dan hrane i 17 oktobar – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, pa Forum žena SDP Tivat, uvažavajući temeljne principe SDP CG i zalažući se za ostvarivanje prava žena, podsjeća na naše drugarice koje rade na selu, proizvode zdravu hranu i na taj način se bore protiv siromaštva kako svojih porodica tako i društva u cjelini.

Promjena nepovoljnog položaja žena koje su odabrale da se bave poljoprivredom mora biti jedan od prioriteta nove vlasti kako na državnom tako i na lokalnom nivou. Neophodna je poljoprivredna politika i mjere koje će stimulisati manja gazdinstva, omogućiti ženama penzijsko osiguranje da ne bi starost dočekale na rubu egzistencije. Samim tim doprinijeli bi održivom razvoju neurbanih sredina i uključivanju istih u turističku ponudu grada.

Pravilna politika prema ženama na selu obezbijediće nam pravilnu ishranu, da se vratimo tradicionalnom načinu ishrane koji podrazumijeva upotrebu hrane koja sezonski uspijeva u našem podneblju, a ne industrijski proizvedene hrane.

S obzirom na prognoze MMF o padu ekonomije u Crnoj Gori i oporavku koji će trajati godinama, očekivano je i siromaštvo stanovništva.

To je još jedan razlog zbog koga Forum žena OO SDP Tivat poziva na poboljšanje položaja žena u ruralnim djelovima grada, koje svojim radom u poljoprivredi spašavaju siromaštva prije svega svoje porodice, ali im zauzvrat moramo omogućiti pristup fondovima, povoljnim kreditima i druge olakšice za njihov dostojanstven rad i život.

 

SDP CG OO Tivat