SDP: Ako se ne ispravi greška sa himnom, nećemo učestvovati u izboru predsjednika opštine

Socijaldemokratska partija, koja nije dio vlasti u Tivtu, neće učestvovati u izboru predsjednika opštine Tivat ukoliko na narednoj sjednici ne bude ispravljena greška sa današnje vezano za intoniranje himne, i ukoliko se na simboličkoj ravni ne iskaže poštovanje prema državi kroz poštovanje njenih simbola – kaže se u saopštenju ove partije.

Ovo posebno iz razloga što se nažalost sve češće dovodi u pitanje njen građanski, multietnički i sekularni karakter, i dovode u pitanje državni simboli, pa je neophodno naglasiti da SDP neće biti dio većine kojoj je to sporno ili upitno.

Istina je da intoniranje državne himne na početku novog skupštinskog saziva, za razliku od drugih opština, nije predviđeno poslovnikom Skupštine Opštine Tivat. Zbog tog pravnog nedostatka, naslijeđenog od prethodne DPS-SD-HGI vlasti, a što je potrebno ispraviti, danas smo došli u situaciju da  svečano ne obilježimo početak rada novog saziva uz uvjeravanje da – što je najvažnije to nije i neće biti odnos prema državnoj himni i državnim simbolima.

Socijaldemokratska partija će zahtijevati da se izmijeni Poslovnik o radu Skupštine Opštine Tivat i da svaka prva sjednica novog saziva počinje intoniranjem državne himne.

Cijeneći osjetljivost političkog trenutka u kojem se konstituiše nova vlast u Tivtu, insistiraćemo da se, i pored toga što nije trenutno predviđeno Poslovnikom, crnogorska himna intonira na prvoj narednoj sjednici Skupštine, kako se ne bi dovodilo u pitanje opredjeljenje da se u našem gradu u potpunosti poštuju državni simboli na Ustavom predviđen način.

Pred svima nama su brojni izazovi kako bi krenuli u saniranje naslijeđenih problema i ovih novonastalih sa kojima se građani Tivta susrijeću u ovoj teškoj godini. Sve to ne može biti razlog da se promjena vlasti u Opštini intepretira na način koji može ugroziti i jedno slovo iz određenja Crne Gore kao nezavisne, građanske, multivjerske i evropi okrenute države, niti SDP može ikad biti dio toga.

 

 

Aleksandar Đurović

 predsjednik OO SDP Tivat