SD Tivat: Obraćanje predsjedniku opštine Željku Komnenoviću

Uvaženi gospodine Komnenoviću, želimo da sve građane Tivta hitno obavjestite kako ćete reagovati na odgovor ministarstva finansija u kojem navodi da neće odobriti subvencije našim preduzetnicima i privrednicima!! – kaže se u saopštenj OO SD Tivta.

Poštovane građanke i građani Tivta, zbog loše epidemiološke situacije naš grad je odlukom Ministarstva zdravlja zatvoren više od mjesec dana, a sada je VladaCrne Gore donijela odluku kojom se ne odobravaju subvencije našim privrednicima i preduzetnicima. Ovakvom odlukom Vlada Crne Gore je pokazala da je otuđena od naših građana i pitanja njihove egzistencije. Postupajući na diskriminatorski i selektivan način,  dovedeni smo u potčinjen položaj, a naši su građani, čija je djelatnost zabranjena tokom trajanja mjera, u veoma tešku finansijsku situaciju zbog kojih mnogi od njih neće biti u mogućnosti da servisiraju svoje obaveze. Sa jednom od najtežih ekonomskih kriza koja je pogodila naš grad, prinuđeni smo da se borimo bez podrške Vlade.

Nadamo se da će Opština Tivat pomoći našim privrednicima i preduzetnicima i iz svojih sredstava refundirati subvencije. Svjesni smo da je to ogroman teret za Opštinu koji bi uzrokovao složenu finansijsku situaciju, ali uvjereni smo da će prioritet biti egzistencija naših građana.

Gospodine predsjedniče, pretpostavljamo da ste prilikom upućivanja predloga ministarki zdravlja da se naš grad zatvori, imali u vidu ekomonski aspekt takve odluke i razgovarali o subvencijama kojim će se podržati privrednici i preduzetnici Tivta.

Ukoliko to nijeste učinili, očekujemo da za to snosite političku odgovornosti da, kao što ste obećavali, podnesete ostavku. I to ne samo zbog kršenja epidemioloških mjera koje izgleda jedino sihronizovano radite sa članovima Vlade Crne Gore, već zbog ekonomske situacije u kojoj će se naći naš grad, a koja je prouzrokovana Vašom nepromišljenošću.

Mi još jednom pozivamo sva nadležna ministarstva da razmotre sve posljedice sa kojima se susreću građani Tivta zbog odluke o zatvaranja grada i pruže podršku Tivtu, kojim će se zaštitii zdravlje građana i održati ekonomska stabilnost.

Socijademokrate Tivat