SD: Nezakonit koncesioni akt za aerodrome

Zbog nemogućnosti da o ozbiljnim pitanjima za naš grad raspravljamo u Skupštini koristimo priliku da gradjanima Tivta objasnimo da sve što će se raditi a tiče se dešavanja aerodrome u koncesiju je nezakonito – ističe se u saopštenju SD Tivta.
Zato zelimo zvanicno da najavimo da cemo iskoristiti sve mehanizme koji nam stoje na raspolaganju da dokažemotunezakonitost.

Takodje želimo da saopštimo da ćemo inicirati pokretanje referenduma o ovom pitanju, jer o najvažnijem poslu ove generacije Tivcana, a vaznije od davanja ACG u koncesiju nemamo, svoj sud moraju dati gradjaniTivta

Argumenti koji potvrdjuju nezakonitost su sledeći:

1.Realizacija posla po ovom modelu znači direktnu konfrontaciju sa Evropskom komisijom.

U poslednjem izvještaju EK o Crnoj Gori u dijelu koji se odnosi na saobraćajnu politiku više nego jasno upozorila Vladu da:
“Buduće koncesije treba da budu u saglasnosti sa predstojećom regulativom o javno-privatnom parnerstvu i koncesijama”! – a to ovdje nije slučaj, naprotiv, mi sprovodimo postupak po zakonu koji je prestao da važi, kačeći se prelaznom odredbom za ovaj slučaj koji se tretira započetim!!!
I EK tvrdi ono što mi u SD od početka govrimo da se po ovom zakonu ovaj posao ne može završiti jer on suštinski nije ni pisan za ove potrebe.

2.Nema procjene vrijednosti imovine u skladu sa članom 9 Zakona o koncesijama i članom 29 Zakona o državnoj imovini

Procjenom Ekonomskog fakulteta je zadovoljen član 61 Zakona o koncesijama, ali ne i član 9 Zakona o koncesijama u kojem se jasno upućuje na nadležnost organa uprave nadležnog za imovinu! – I zaštitnica u svom mišljenju od 13.5.2019. godine insistira (treći stav).
Shodno članu 43 Zakona o državnoj imovini nadležni organ za procjenu vrijednosti državne imovine je Uprava za nekretnine, koja u konkretnom postupku nije uključena radi izrade procjene vrijednosti nepokretnosti.
Dakle, pošto je predmet koncesije ne samo društvo „Aerodromi CG“ AD Podgorica kao tržišna cjelina  već su predmet koncesije kako nepokretnosti koje društvo „Aerodromi CG“ AD sada koristi a i značajne površine nepokretnosti koje ovo Društvo ne koristi a koje će biti predmet koncesije, bilo je potrebno izvršitii procjenu vrijednosti nepokretnosti koja je predmet koncesije shodno članu 9 Zakona o koncesijama, ali i postupiti shodno članu 44 Zakona o koncesijama kada je u pitanju eksproprijacija te i utvrditi troškove, način i rokove plaćanja naknada za eksproprijaciju shodno propisima.

3.Nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi – kako država može da daje u koncesiju nešto što nije njeno?!

Osim toga, nema Analize Uprave za nekretnine kao dokaz tačnosti podataka navedenih u koncesionom aktu – zahtjev Zaštitnice.
Na strani 27 postoji kontradiktornost, gdje se kaže da su riješeni svi imovinsko pravni odnosi, a odmah iznad toga stoji da su 4 postupka restitucije u toku
Obaveznost primjene odredaba Zakona o koncesijama je imperativno utvrdjena članom 5, koji glasi „Koncesija može dati na način i pod uslovima utvrdjenim ovim Zakonom.“

Zakon o koncesijama: Značenje izraza, Član 4
„Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) koncesija je pravo:

– „Korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa koje je u državnoj svojini, ili obavljanja djelatnosti od javnog interesa, uz plaćanje koncesione naknade od strane koncesionara…

– Finansiranja, istraživanja, projektovanja, izgradnje ili rekonstrukcije, korišćenja, održavanja, revitalizacije i predaje objekta, uređaja ili postrojenja, u ugovorenom roku u svojinu koncedenta, uključujući i druge slične oblike.

Imajući u vidu da predmetni Koncesioni akt predviđa prvo zaključivanje ugovora o koncesiji, a potom obavezu Države Crne Gore da izvrši eksproprijaciju zemljišta i to unaprijed neodređene površine), ovaj Koncesion iakt je suprotan Zakonu o koncesijama koji kroz svoju definiciju predviđa da predmet koncesije može biti samo ono što je u svojini koncedenta, odnosno da predmet koncesije mogu biti samo nepokretnosti koje su u svojini Države Crne Gore, odnosno da se ugovor o koncesiji ne može zaključiti prije nego Država Crna Gora stekn pravo svojine na nepokretnostima i objektima koje namjerava dati u koncesiju.

4.Ugovor nedopustivo generalan

Član 19 tačka 8 propisuje da koncesioni akt sadržii nacrt ugovora o koncesiji i drugih pratećih ugovora neophodnih za realizaciju koncesije.

Zbog svega gore navedenog, nadamo se da će Vlada nakon što čuje naš stav, odustati od ovog posla, isto kao što s potunim pravom odustaje od malih hidroelektrana uz obrazlozenje da ne zeli da radi nista protiv volje gradjana.

U ime OO SD TIVAT,

Igor Petković