SD: Bježeći od rasprave ne mogu pobjeći od činjenica

Od koalicionih partnera u Tivtu očekivali smo da im interesi građana Tivta i Crne Gore budu ispred interesa potencijalnog koncesionara – kaže se u saopštenju SD Tivta.

Ako već nije tako, očekivali smo makar podršku za raspravu o ovom pitanju, koje je od nemjerljive važnosti za naš grad i sugrađane, iako su nam stavovi različiti.

Pa ipak, zadovoljni smo jer su se, nakon perioda ćutanja, naši koalicioni partneri makar oglasili. Raspravu na SO Tivat inicirali smo jer se, blago rečeno, desila otimačina i krajnje nezakonito prebacivanje vlasništva zemlje sa opštine na Vladu Crne Gore, a da se o tome nije pitala Opština Tivat, na čelu sa gradonačelnikom, predsjednikom Skupštine i odbornicima. Vlada donosi zaključak kojim traži saglasnost ovog doma da prebaci zemljište na Vladu, a onda naprasno mijenja odluku i nalaže Ministarstvu saobraćaja da, bez odluke SO Tivat, prebaci zemlju na Vladu Crne Gore.

Naši preci su, žrtvujući svoju zemlju, imali viziju da se u opštini Tivat izgradi međunarodni aerodrom kako bi se grad razvijao u pravom pravcu. Danas se od nas traži da se potpuno nezakonito i protiv zdravog razuma, ne poštujući svoje pretke, odreknemo zemljišta od koga ubiramo prihode. Mi imamo moralnu obavezu, i svaku drugu, da se usprotivimo ovakvom otimanju zemlje i zato će na tome Socijaldemokrate Tivta i Crne Gore istrajati.

Iz saopštenja DPS Tivta vidi se da koncesiona dokumenta nijesu ni pročitali. Da jesu, vidjeli bi i znali bi da usvojenim koncesionim dokumentom nije definisana obaveza eventualnog koncesionara za izgradnjom novog putničkog terminala na Aerodromu Tivat. U dokumentu je naveden minimalan obim investicija za prvu fazu realizacije aranžmana (prve tri godine) i drugu fazu realizacije (4 i 5 godina), gdje su za Aerodrom Tivat predviđeni radovi na pisti i platformi, kao i radovi na izgradnji vodnog terminala. Nadalje je navedeno da će „ponuđači biti slobodni da ponude program investiranja za koji oni smatraju da isupnjava uslove Koncedenta, uz obavezu ispunjenja navedenih minimalnih uslova investicionog programa“, što znači da je koncesionar dužan da ispuni definisano za prvu i drugu fazu, dok je za ostalo na njemu da odluči da li i kako investirati. Novi putnički terminal se spominje kao mogućnost za treću fazu realizacije, ali ne kao obaveza. I ne bismo ulazili u dalje demantovanje svih „argumenata“ iz saopštenja DPS Tivta, već bismo zamolili sve koji raspravljaju o ovoj problematici da se prvo upoznaju sa koncesionim dokumentima i onda ukrste sa nama argumente, iako ih unaprijed obavještavamo da u njima neće naći ništa što bi opravdalo njihovo unaprijed pripremljeno paušalno branjenje neodbranjivog.

Na kraju, naši koalicioni partneri bi trebali da imaju u vidu da o kvalitetu koncesionog akta najbolje svjedoči stav Evropske komisije koji je javnosti već dobro poznat, kao i činjenica da je bilo potrebno godinu dana da se bar donekle ublaže brojne nezakonitosti u koncesionim dokumentima koja su bila ponuđena na javnoj raspravi. Baš zato što su sve činjenice na našoj strani, bježanje od rasprave u SO Tivat nas i ne čudi. Bez obzira na sve, Socijaldemokratama će, kao i do sad, na prvom mjestu biti interes građanki i građana Tivta, tivatske opštine, ali i cijele Crne Gore i njenog evropskog puta.

 

ZDRAVKO MITROVIĆ

Predsjednik OO SD Tivta