Schutte: Dogodine u Boku kao turista

Direktor njemačke kompanije WTA Hubertus Schütte kazao je da bi u budućnosti volio da dolazi u Boku kao turista, a ne samo kao poslovni partner opština Kotor i Tivat.

Sa njihovim predsjednicima, Željkom Aprcovićem i Sinišom Kusovcem, Schütte je proteklog petka u ima WTA potpisao anekse ugovora kojim se stvaraju neophodni preduslovi za preuzimanje postrojenja za preradu otpadnih voda na Klačini od strane opština Tivat i Kotor do 28. februara 2020. godine

   “Posljednje četiri godine ovaj projekat je sprovođen na nivou povjerenja i u dobroj namjeri i drago mi je da smo postigli dobar nivo povjerenja i saradnje. Naravno, samo sa takvim nivoom povjerenja je moguće produžiti jedan ovakav ugovor. Takođe smo zahvalni na profesionalnom pristupu vašeg konsultatnta, gospodina Landzberga i kasnije gosopodina Milera. Već od prvog septembra započinje se novi period upravljanja postrojenjem u cilju da to bude uspješno kao i do sada. Nadamao se da ćete imati kvalitetne i visokomotivisane ljude koji će upravljati ovim postrojenjem i koje ćemo obučiti za to kako bi u toku narednog ljeta ovdje mogli da provodimo vrijeme kao turisti, a ne kao poslovni partneri”, poručio je Schütte.

On se zahvalio predstavnicima opština Kotor i Tivat koji su konstruktivno sarađivali kako bi se stiglo do faze koja je rezultirala konkretnim ugovorima.

“Cilj nam je i želja da se ova saradnja nastavi na uspješan način kao i do sada”, kazao je Schütte.

(Radio Kotor)