porto

Savremena zaštitna oprema u marini

Tivastka marina „Porto Montenegro“ postavila je novu najsavremeniju opremu za sprečavanje zagađenja mora iozlivanjem nafte.
Oprema se sastoji od plutajuće brane, čiji je proizvođač italijanska kompanija Resinex, a instalira se da u slučaju izlivanja goriva prilikom punjenja jahti, spriječi razlivanje goriva po moru i dalju kontaminaciju morske vode.

Ovo je novi jedinstveni sistem, koji u mnogome olakšava korisšćenje i upravljanje plutajucim barijerama, kao i da pruže bolju zastitu od širenja izlivenih tečnosti, kazao je PR menadžer kompanije „Adriatic Marians“, Danilo Kalezić navodeći da je brana postavljena u akvatorijumu koji okružuje novosagrađeni gat i instalaciju za snabdijevanje jahti gorivom na sjevernom kraju mula 5.
Barijera se sastoji od linearnih polietilenskih segmenata. Plutanje je osigurano sa 4 plovka, koji su postavljeni horizontalno i stabilnost je garantovana zahvaljujući čeličnim tablama, koje se nalaze u osnovi barijere. Svaki segment je opremljen sa čeličnim djelovima za povezivanje od inoksa, objasnili su iz kompanije navodeći da su barijere u uglovima spojene sa Resinex elastičnim bovama, koje služe da omoguće sidrenje samih barijera sa morskim dnom.
„Elastična bova se sastoji od čelične konstrukcije koja se oslanja na veliki podvodni plovak. Radi boljeg uočavanja opremljen je marinskom svjetiljkom sa gvozdenim kavezom. Gornji dio bove je od polietilenske pjene pokriven omotačem.
Bova je vezana za morsko dno preko dva lanca, povezana sa betonskim sidrom. Svi metalni djelovi su pjeskareni, galvanizovani, minimalne debljine i imaju antikorozivnu zaštitu.
Svaki pojedinačni segment je opremljen sa djelovima od inoxa za povezivanje sa ostalima, što brani daje fleksibilnost i mogućnost da se dimenzioniše zavisno od potreba, odnosno veličine akvatorijmuma koji treba izolovati, objasnili su iz kompanije.