Savremen koncept svakodnevice i užurbanog života

U JU Muzej i galerija Tivat sinoć je otvorena izložba autorke Irene Vuković pod nazivom ,,Sažimanja”. Izložbu je otvorila istoričarka i teoretičarka umjetnosti Jovana Maraš ističući da kod Irene Vuković nailazimo na savremen koncept svakodnevice i užurbanog života.

-Kao da pričamo sami sa sobom ili se ogledamo u malim likovima u ekranu i  proživljavamo život u tim prozorima. Cijela situacija oslikava vrijeme provedeno u izolaciji i način života, uticaj i poslijedice, koje nam ostavlja naviknuti sad na tu novu normalu. Motivi koji se prožimaju kroz ,,Sažimanja” realno oslikavaju društveno stanje u koje smo se svi našli tako da nailazimo na neku novu vrstu konekcije putem socijalnih mreža koje umjetnica prenosi. Samim tim, radovi su rađeni po motivu svakodnevice, pa tako imamo i one koje prikazuju zoom sastanke ili kako sama umjetnica kaže čitav proces zumovanja toliko da se recipijent pita koliko možemo zumirati nečiji lik i duh preko ekrana da bi smo ga spoznali. Upečatljivi crveni karmin velike usne, a malo toga što se može izgovoriti sa nazivima socijalnih platformi, kao što su google, zoom i ostalo, prikazuju sam način naših života. Na radu ,,Sa znojem lica svog” znoj vrijednovanja marke kao da na svakom liku možemo primjetiti znak u obliku nike loga tako da imamo tu zalijepljenu etiketu brenda i društva govoreći nam o tome da je upravo samo društvo postalo brend kojem se povinujemo i koji je danas sve teže dostići. Pored ove simbolike nailazimo i na onu društveno-političku koja sa sarkastičnim natpisima opisuje više odraz našeg društva na sva dešavanja nego li na samu političku scenu. Satirični dijalozi ispisani na crtežima ukazuju na potrebu društva da se iznese lično mišljenje i na sam problem sveopštih stavova, ali i toga da je danas svako u prilici da nametne volju svojih ličnih odraza. Ove vrste radova su kao neki vid nezavisnih medija koji na jedan nepristrasan način objelodanjuju um i stanje svjesti društva u kojem se nalazimo. Kao što smo krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka imali duboke i jake poteze avangardom neoekspresionizma koji je opisivao realno stanje društva na jedan normalan svakodnevan način – tako i radovima autorke Vuković imamo jasan prikaz sveopšteg života. Gledajući ovu izložbu recipijent sagleda jedan segment svog života koji je univerzalan i osoben za svakog od nas nalazeći se u ulozi naratora koji sam odlučuje u kojoj ulozi prinalazi pripadnost. Autorka ostavlja snažan psihološki utisak temeljnim razumjevanjem društva i unošenjem emocijonalnosti u svoje likove sa kojima se pri svakom pogledu možemo rukovati očima, te tako postati dio njih i otkriti spoznaju o sebi”, rekla je Maraš.

Vuković je diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju – odsjek za grafički dizajn, u klasi profesora Mila Grozdanića, a magistarsku tezu na temu “Grafičko oblikovanje edicije ili likovna autonomija knjige” odbranila je na istom fakultetu. Likovno je oblikovala brojne naslove i edicije. Dobitnica je Godišnje nagrade FLU 2002.  i nagrade “Dobar dizajn” na Novosadskom salonu knjige 2008. Učestvovala je na brojnim izložbama u zemlji. Bila je učesnica brojnih kreativnih radionica iz oblasti grafičkog dizajna i novih medija u zemlji i inostranstvu. Bavi se i kreativnim industrijama. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2005.  Radi kao likovni pedagog u Srednjoj likovnoj školi “Petar Lubarda” na Cetinju.

,,Izložba ,,Sažimanja” je nastavak prošlogodišnje izložbe koje se naslanja na ciklus koji je imao naziv ,,Prožimanja”, ovo je došlo kao neki svojevrsni siže uz par nekih novih promatranja nove stvarnosti. Po strucima sam grafička dizajnerka pa je i ovaj digitalni crtež proistekao iz dugogodišnjeg rad na komercijalnoj ili umjetničkoj grafici. Mene zabavlja način na koji sam pronašla nove medije, nove tehnologije da iskoristim kao podlogu za svoje misli i ideje”, zaključila je autorka Irena Vuković za Radio Tivat.

This slideshow requires JavaScript.