Savjet MZ Krtoli blokada

Savjet MZ Krtoli: Protest nije predizborni marketing već vapaj

Savjet MZ Krtoli sa indignacijom odbacuje navode JP Morsko dobro da je jučerašnji zbor MZ Krtoli na otvorenom, predizborni marketing, kao i da je zahtjev Krtoljana za parking i slobodan pristup i korišćenje plaže Plavi horizonti tema za dnevno političke svrhe.

Skoro, pa za nevjerovati je da JP Morsko dobro nije prepoznalo u protestu upozorenja građana Krtola vapaj za pomoć po pitanju koje je od životnog značaja za njih. Zatvaranjem pristupa i slobodnog korišćenja parkinga i plaže Plavi horizonti sve porodice u Krtolima dovode se do nivoa socijalnih slučajeva jer im se ukida glavni prihod, a to je turizam, čime je direktno ugrožena njihova egzistencija. U ovom slučaju viđenje ovog protesta u smislu predizbornih aktivnosti samo ukazuje na neodgovornost i nebrigu ovog javnog preduzeća za potrebe Krtoljana.

Takođe da ovo nije predizborna tema, ukazuje i činjenica da su pozivi prema nadležnima za pokušajem zajedničkog rješavanja ovog pitanja, slati još i krajem prošle godine, o kojima su se pozvani redovno oglušili.

Saopštenje koje je izdalo JP Morsko dobro o režimu korišćenja plaže Plavi horizonti u kom se navodi „ Kupališta će u istovjetnom režimu u sezoni 2016.biti dostupna i otvorena za sve turiste“, prestavlja svojevrsnu zamjenu teza, zamaglivanje prave istine i suštine problema.

Da je ovo suština problema, sigurno građani Krtola ne bi imali potrebu za izlaskom na put i protestnim upozorenjem.

Kako je JP Morsko dobro, upoznato sa suštinom problema, a to su sporni članovi ugovora sa kompanijom Qatari Diara, u dijelu koji se odnosi na dugoročni zakupu na period od 30 godina, i u dijelu u kojem se ograničava pristup na najmanje 70 % površine plaže, stoga smatramo da je namjerno došlo do zamjene teza, izuzetno ako nije štamparska greška u pitanju i da JP Morsko dobro obavještava sve zainteresovane da do 2043.godine plaža Plavi horizonti će biti dostupna i otvorena za sve turiste!

SAVJET MZ KRTOLI