Savindanski literarni konkurs

SPKD „Prosvjeta“ raspisuje literarni konkurs za učenike osnovnih škola u Boki Kotorskoj u čast i slavu Svetog Save. Ovogodišnja tema je „Moje pismo Svetom Savi“.
Učešće na konkursu imaju učenici osnovnih škola sa područja Boke Kotorske. Radovi moraju da budu čitko napisani rukom bez gramatičkih grešaka, ćiriličnim pismom ili otkucani na kompjuteru. Obim je najviše do četiri stranice formata A4.
Rok za dostavljanje radova koji mogu biti napisani u prozi ili poeziji je 16. januar 2020. godine, u zapečaćenoj koverti, sa ispisanim imenom autora, imenom škole i razredom na poleđini. Svi radovi iz iste škole mogu biti objedinjeni u jednoj koverti, sa obaveznom naznakom na svakom radu o učeniku (ime i prezime, razred, nastavnik). Radove treba dostaviti na adresu: SPKD Prosvjeta, Herceg Novi, poštanski fax kod pošte 85340 Herceg Novi, ili u Knjižari So na Trgu Nikole Đurkovića.
Komisija sastavljena od profesora književnosti i književnika vrijednovaće sve prispjele radove i odabraće najbolje u konkurenciji proze i poezije, koji će biti nagrađeni.
Objavljivanje rezultata literarnog konkursa i dodjela nagrada biće upriličeno 27. januara 2020. godine. Za mjesto održavanja zvaničnog programa proglašenja pobjednika i dodjela nagrada biće naknadno obaviještena svaka škola.