Savez „Naša inicijativa“ sutra na sastanku u Ministarstvu zdravlja

Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ iz Podgorice, izvršni direktor Milisav Korać i Nataša Anastasov prisustvovaće sutra sastanku na temu položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i zakonskih i podzakonskih odredbi vezanih za ovu populaciju u Ministarstvu zdravlja.

NVO „Naša inicijativa“ okuplja 20 lokalnih udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, među kojima je Evropski dom Tivat. Savez se nakon formiranja Vlade obratio pojedinim ministarstvima (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo javne uprave) inicirajući ostvarivanje saradnje, a dopise su uputili i predsjedniku i potpredsjedniku Vlade, te predsjedniku Skupštine i pojedinim odborima u Skupštini,

Savez je u decembru počeo realizaciju projekta „Što više ravnopravnosti, to manje diskriminacije“ koji je odobrilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, a odnosi se na smanjenje diskriminacije u oblasti zdravstvene zaštite, pa je i sutrašnji sastanak u okviru realizacije planiranih projektnih aktivnosti.