EKOMONITORING90

Savremeni ekološki monitoring morske vode u Boki

Institut za biologiju mora i ruska kompanija „Grupa Alijansa“ juče su u prostorijama Instituta organizovali prezentaciju nove etape ekološkog monitoringa morske vode Boke Kotorske.

Šef laboratorije za ihtiologiju i ribarstvo u Institutu dr Aleksandar Joksimović u izjavi za Radio Kotor podsjeća da saradnja sa „Grupom Alijansa“ traje već skoro deset godina. „Ona se bazira na naučnoj osnovi, a ono što je najznačajnije svakako je donirana oprema našem institutu i Agenciji za zaštitu životne sredine. Na taj način smo u prilici da pratimo kvalitet stanja morske vode na osnovu srčanog ritma školjki, odnosno dagnji na nekoliko lokacija u zalivu. Tu fazu projekta juče je predstavio Marko Nikolić, doktorant-istraživač u BIO-ICT u IBM“ – kazao je Joksimović. On je podsjetio da su u okviru programa prvog Centra izvrsnosti u bioinformatici, uz pomenutu doniranu mjernu stanicu, počele da funcionišu još dvije stanice za permanentni ekomonitoring kvaliteta morske vode zaliva po metodi Mussels watch nabavljene sredstvima Svjetske banke.

„Naš partner je još i sanktpeterburški Centar za ekološku sigurnost odnosno Centar Ruske akademije nauka i umjetnosti koji su dodatno razradili ovaj sistem. On od marta funkcioniše u realnom vremenu (online) i tako prati i prikuplja važne podatke o kvalitetu morske vode. Kroz ovaj projekat koji će trajati bar još dvije godine, pokušaćemo da razvijemo dodatne softvere i da taj sistem ne bude vezan isključivo za akvarijumske uslove kako je sada slučaj, već za same mušulje koje su u procesu uzgoja“, pojasnio je Joksimović. Konačni cilj, kaže, je da se dio ove priče komercijalizuje u Crnoj Gori i regionu i tako postane nov i savremen prilaz monitoringu morske vode.
Prof. dr Vitalij Keondjan, predsjednik Grupe Alijansa pojašnjava da je ovom prilikom predložen biosenzorski monitoring stanja životne sredine Bokokotorskog zaliva. „Radi se, naime, o brzom bilježenju stanja ekosistema u vodi na osnovu bioindikatora, odnosno živih organizama na kojima se nalaze senzori. Upravo tu vidimo mogućnost daljeg razvoja sistema i njegove komercijalizacije za potrebe marikulture. Uzgajivači školjki i riba svakako će željeti da znaju u kakvom sistemu su morski organizmi za konzumaciju tretirani. Imaćemo i sertifikat, odnosno potvrdu da su ti organizmi gajeni u ekološkim uslovima, a to će potvrđivati brojne analize ovog centra. Na kraju, potrošači će konzumacijom potvrditi kvalitet, koji će, vjerujem, biti na visokom nivou“, zaključio je Keondjan.

U Institutu za biologiju mora ističu da pomenuti projekat ima značaj za predstojeće pregovore Crne Gore i Evropske unije, naročito u svijetlu skorog otvaranja poglavlja 27. u oblasti zaštite životne sredine, jednog od zahtjevnijih u procesu pristupanja EU.

(Radio Kotor)