Sastanak Savjeta roditelja OŠ „Drago Milović“ sa direktorom

Povodom gorućih problema i izazova sa kojima se suočava OŠ Drago Milović- manjkom prostora i predloženim organizacionim reformama baziranim na rezultatima interne evaluacije rada nastavnog kadra, juče je održan sastanak Savjeta roditelja sa direktorom Ustanove, Predragom Šušićem. Savjet je nakon sastanka posredstvom izabranih predstavnika svakog odjeljenja roditelje informisao o donesenim zaključcima.

Savjet roditelja je informisao direktora i javnost da je uputio dopis Ministarstvu prosvjete kao apel da pomognu u rješavanju problema prostornih kapaciteta škole, s posebnim akcentom na potrebu izgradnje nove skole. Savjet je pitanja pisanim putem uputio i samom direktoru, te očekuje odgovore u pisanoj formi, o čemu će obavijestiti roditelje.

Roditelji su informisani da su predstavnici Ministarstva prosvjete juče posjetili školu u društvu potpredsjednika Opštine Tivat, Dejana Maslovara. Nakon obilaska škole, delegacija je predložila privremeno i prelazno rješenje u vidu adaptacije još tri učionice u okviru postojećeg objekta, jedne u prizemlju i dvije na spratu, kao prelazno i privremeno rjesenje.

Shodno zaključcima tog sastanka i rješenjima predloženim od strane Ministarstva, Savjet roditelja je informisao javnost da postoje dva predloga po pitanju smjena. Ukoliko se obezbijede učionice, a Savjet vjeruje da hoće, smjene će biti kao i prethodnih godina- učenici  I, VI, VII, VIII i IX razreda školu će pohađati u jutarnjoj smjeni, dok će popodnevna smjena biti rezervisana za učenike II, III, IV i V razreda. U toj varijanti ne bi bilo miješanja četvrtih razreda, uključujući Donju Lastvu i Gradiošnicu.  Drugi predlog, u slučaju da obećane učionice ne budu obezbijeđene, je da smjene budu na mjesečnom nivou, pa bi u kontra smjenama bili II i III, IV i V, VI i IX, VII i VIII. U tom slučaju bi se miješali četvrti razredi.

Predložene reforme koje se tiču nastavnog kadra- promjene učiteljica, nastavnika, razrednih starješina, rezultat su interne evaluacije i hospitacije koja se sprovodila prethodne godine i tokom online nastave, usklađivanja sa ciklusima prema Zakonu, a sve u cilju podizanja kvaliteta vaspitno obrazovnog procesa, obavještava Savjet roditelja.

Direktor OŠ Drago Milović, Predrag Šušić, rekao je za Radio Tivat da odluka još uvijek nije konačna i da će zavisiti od razvoja situacije.