Sastanak sa predstavnikom NVO „Mladi Romi“

U kabinetu predsjednika Opštine Tivat Željka Komnenovića danas je održan sastanak sa predstavnikom NVO „Mladi Romi“.

Ispred ove hercegnovske organizacije prisustvovao je izvršni direktor Samir Jaha, a tema sastanka bila je inkluzija i unapređenje uslova života RE populacije, sa posebnim akcentom na uslove stanovanja.

Razgovaralo se o rješavanju statusa i poboljšanju uslova u neformalnim naseljima 7. Jul i Lovanja. Naročito je istaknut značaj obrazovanja, a jedna od današnjih tema bilo je i pitanje radnih prava pripadnika RE populacije.

Nakon razmijenjenih stavova o aktuelnim problemima, dogovoreni su dalji koraci buduće saradnje.

 

 

Fotografija: Opština Tivat