Okončanje radova na Jadranskoj magistrali u Tivtu najavljeno za 29. decembar

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršni direktor preduzeća doo „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Goran Jevrić, sa saradnicima, razgovarali su juče o dinamici izvođenja radova na spajanju Herceg Novog na Regionalni vodovod, koji se odvijaju na dijelu Jadranske magistrale kroz Tivat.

Predsjednik opštine je ukazao na nezadovoljstvo građana višemjesečnim radovima koji ometaju normalno funkcionisanje i poslovanje na Seljanovu i u Donjoj Lastvi. Po prvobitnim informacijama kraj radova najavljen je za 20. decembar. Takođe, oštećen je dio trotorara duž ogradnog zida Porto Montenegra i na odeređenim lokacijama u Donjoj Lastvi. Aktuelna je i tema deponovanja građevisnkog šuta koji se u prethodnom periodu odlagao na lokaciji nekadašnjeg poljoprivrednog dobra u blizini Aerodroma Tivat.

Iz Regionalnog vodovoda najavljuju da će, ukoliko to i vremenski uslovi dozvole, svi radovi biti završeni 29. decembra. Do sada je završeno 98% planiranog posla u smislu iskopa i polaganja cijevi. Kada je u pitanju deponovanje zemlje i drugog građevinskog materijala, izvođač radova je bio dužan sa Opštinom definisati lokaciju deponovanja ovog materijala, što nije bilo moguće imajući u vidu da Tivat ne posjeduje deponiju za odlaganje građevinskog otpada. Investitor – Regionalni vodovod je preuzeo obavezu da naloži izvođaču radova sanaciju lokacije na poljoprivrednom dobru. Zemlja će biti transportovana na za to predviđenu deponiju, o čemu će Opština Tivat biti obavještena.

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor naložio je izvođaču sanaciju oštećenih trotoara na Seljanovu i u Donjoj Lastvi. Ovo će biti izvršeno do 5. januara 2021: „Prioritetno je završiti radove koji ometaju redovno saobraćanje. Kada se oni završe, biće sanirani i oštećeni trotoari“, rečeno je iz Regionalnog vodovoda.

Opština Tivat nema namjeru ni na koji način ugroziti ili usporiti dinamiku izvođenja radova, ali uzima aktivnu ulogu u kontroli izvođenja radova, imajući u vidu brojne pritužbe građana i njihove interese. Zajednički nam je cilj da se radovi čim prije završe i da se sve javne površine dovedu u prethodno stanje“, naglasio je Komnenović.