Sastanak ministara i predsjednika bokeljskih opština

Ministri finansija, ekonomskog razvoja i ekologije, mr Milojko Spajić, mr Jakov Milatović i prof. Ratko Mitrović održali radni sastanak sa predsjednicima opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, Vladimirom Jokićem, Željkom Komnenovićem i Stevanom Katićem, kao i sa predstavnikom Opštine Budva, Slavkom Đukanovićem.Ključna tema sastanka bila je aktuelna finansijka situacija u pomenutim opštinama, sa akcentom na problematiku postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, preduzeća Vodacom i aranžmana sa KfW bankom. Kako su predsjednici opština upoznali ministre, postrojenje u Tivtu, za Tivat i Kotor, nije operativno, kao ni PPOV u Herceg Novom, dok je u budvanskoj opštini PPOV dijelom operativno, ali nije do kraja izgrađeno, kako je predviđeno projektom. U  konstruktivnoj atmosferi, razmatrana su moguća rješenja navedenih problema, koja će biti predmet detaljne zajedničke analize u predstojećem periodu na lokalnom i državnom nivou.

Tokom sastanka bilo je riječi o razvojnim projektima koji bi dodatno unaprijedili kvalitet života u ovim opštinama, kao i o pripremama za predstojeću turističku sezonu koja je od velikog značaja kako za ove opštine, tako i za cijelu državu. Predstavnici Vlade su se složili da su radne posjete dobar model unapređenja dijaloga između lokalnih samouprava i Vlade te će se sa ovom praksom nastaviti kako bi iznalaženje rješenja i poboljšanje ambijenta bilo što efikasnije.