Saopštenje UBNORA Tivat

„26. februara navršava se 30 bolnih i tužnih dana , od kada je preminuo naš dragi i nikad nezaboravljeni drug Tomislav-Tomo Petković, član Predsjedištva UBNORA Tivat, sa priznatim statusom učesnik NOB-a, od 01.03.1943. godine“, stoji u saopštenju UBNORA Tivat.
„Napuštio nas je čoek,vesele naravi i vedrog duha. Spreman da svima pomogne i svima da podijeli koristan savjet,posebno mlađima.Bio je i dobar boćar,čak je bio i državni reprenzativac a ljubav prema lovu naslijedio je od oca i starije baće i bio je strastven lovac.Najveći dio svoga radnoga staža proveo je u njegovom “Arsenalu”koji mu je bio druga kuća.Bio je veliki antifašista i volio je Crnu Goru I ona je bila njegova držav.Imao je dobru memoriju,svaga se dobro sjećao, posebno događaja iz NOB-a-
Rođen je 1931.godine u selu Mrčevac opština Tivat, od oca Anta i majke Kate, koji su porodili devetoro djece,pet kćeri i četiri sina.Braća Božo, Niko i Jozo,kao punoljetni pripadali su naprednom radničkom pokretu još od 1938.godine, a kompletna porodica uzima učešće u Narodnooslobodaličkom pokretu od prvih dana NOB-a.Majka Kate je poginula na brodu „Cetinje“ 1944.godine kada je krenula da obiđe sina Boža koji je ranjen ležao u bolnici u Meljinama.
Svih pet sestara: Emilija-1911,Anđe-1916,Marija-1921,Anka-1929,Augustina-1934, zajedno sa najmlađim brato Tomom,više puta su zatvarani,mučeni I matletirani po zatvorima u Kotoru I čuvenom logoru Mamula.
Božo, najstari sin- 1913-1997,nosilac Partizanske spomenice 1941-1945,komandir čete u Prvoj Bokeljskoj brigadi.Poslije rata visoki oficir na službi u JNA.
Niko, 1918-2004, iso tako nosilac Partizanske spomenice 1941-1945,Komesar u Prvoj Bokeljskoj brigadi.Poslije rata ostao u službi JNA.
Jozo 1923-2015,Logoraš i štabni oficir u Prvoj Bokeljskoj brigadi.Penzionisan kao pukovnik milicije u kojoj je prove svoj radni vijek.
Tomo 1931-2021,najmlađe muško dijete u porodici,aktivista od prvih dana ustanka.Kurirska služba i veza sa ilegalcima. Zajedno sa sestrama zatvaran u Kotoru.
Odlikovan je od strane SUBNORA Crne Gore za 70.godina pobjede nad fašizmom I
Ruskom medaljom za 75.godin pobjede nad fašizmom.“

Udruženje boraca NOR-a i antifašista Tivat
-predsjednik-
Dragiša Ćosović