Saopštenje UBNORA

Danas se navršava 76 godina od kada je  u Mrčevcu, nedaleko od Tivta, stradao Sreski komitet Kotora – saopšteno je iz UBNORa Tivat.

Ovom događaju predhodila je već ranije planirana kaznena ekspedicija, koju su izveli četnici u saradnji sa Njemcima na čitavoj teritoriji Boke u vremenu od 08. do 18. jula 1944. godine.

Junačkom smrću, poginuli su: Nikola-Niko Anđus, rođen u Tudurovićima-Sveti Stefan, član je Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1940.godine i sekretar Sreskog Komiteta KPJ Kotor.

Za narodnog heroje, proglašen je 1955. godine.

          – Mihailo Ivanović, sekretar Okružnog Komiteta SKOJ-a Kotor.

          – Borislava-Borka Zenović, rođena u Budvi, član SKOJ-a od 1941. godine, a KPJ od 1943.Internirana je u logorima Albanije i Bugarske.

          – Đuro Božinović, rođen u ovome kraju, omladinac sa 22. godine, cijelo vrijeme je pomagao NOR-u i sarađivao sa ilegalnim partizanskim radnicima.

Hapšen je marta 1943. godine.

          Prilikom pogibije ovih četvoro bioraca, ranjena je Nana Božinović, članica SKOJ-a iz Mrčevca.

          Udruženja boraca NOR-a i antifašđista Tivta, Kotora, Budve i Herceg Novog, su dobrovoljne, patriotske, jedinstvene antifašističke organizacije u Savezu udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore, organizuje SJEĆANJA povodom 76. godina i pogibije članova Sreskog komiteta Kotor u Mrčevcu.

 

Poštujući  sve mjere donešene ovih dana, od strane Nacionalnog koordinacionog tijela, delegacije UBNORA i antifašista Tivta, Budve,Kotora i Herceg Novog će  09.07.2020.(četvrtak) sa početkom od 10 časova kod spomenika u Mrčevcu, odati počast i položiti cvijeće na spomenik u Mrčevcu.

Domaćin ovogodiđnje manifestacije je UBNOR Tivat.

 

 

Udruženje boraca NOR-a i antifašista Tivat

-predsjednik-

                            Dragiša  Ćosović