Saopštenje TO Tivat povodom učešća na novosadskom sajmu

Turistička organizacija opštine Tivat je predstavila svoju turističku ponudu grada na 52. Međunarodnom sajmu turizma “LORIST” u Novom Sadu, koji se ove godine održavao od 3 do 5. oktobra.

Tržište Vojvodine, kao i cijele Srbije, predstavlja tradicionalno važno emitivno tržište za opštinu Tivat ali i cjelokupnu Crnu Goru, s obzirom da se najviše dolazaka i noćenja ostvaruje upravo sa ovog tržišta. Opština Tivat bilježi prosperitetan rast za prvih 9 mjeseci 2019.godine i to sa 11% u dolascima i 13% u noćenjima, za sve vidove smještaja, u odnosu na isti period 2018.godine.

Ove godine, akcenat u prezentaciji ponude grada je stavljen na promociji aktuelne turističke ponude za period postsezone, ponudi tokom novogodišnjih praznika, ali i predstavljanju turističke ponude za narednu sezonu 2020. godine.

Predstavnici TOT-a, kao i hotelske grupacije HTP “Mimoza” su tokom trajanja sajma realizovali više konstruktivnih sastanaka na privrednom forumu koji je organizovala Privredna komora Vojvodine.

Štand Tivta je posjetio i ambasador Meksika u Srbiji Marco Antonio Garcia Blanco, koji je istakao veliku zainteresovanost da dođe i bude gost grada u cilju kreiranja najadekvatnijeg modaliteta saradnje u približavanju dviju destinacija. Kako on navodi, meksički visokoplatežni turisti nisu dovoljno informisani o ponudi grada Tivta, koja, po njegovom mišljenju značajno prednjači u odnosu na ostale crnogorske gradove, te ima resurse koji mogu zadovoljiti zahtjeve i potrebe takvog posjetioca..

U cilju njegovanja lijepih odnosa koje tivatska opština ima sa ovdašnjim medijima, ali i u cilju kreiranja budućih marketinških planova za period postsezone i novogodišnjih praznika, već prvog dana sajma je organizovan susret sa predstavnicima medija i turističkih agencija Vojvodine u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Beogradu.

“Turističko predstavljanje ponude grada Tivta u Novom Sadu uvijek je inspirativno, s obzirom da je neprestano vođeno invacijama. Kako Tivat konstantno ima sadržaja za kvalitetno osmišljen boravak svakog gosta, ubrzo ćemo postati i vrlo prepoznata cjelogodišnja destinacija, što je poseban izazov za sve predstavnike cjelokupne turističke privrede grada”, istakla je direktorka Turističke organizacije opštine Tivat, Gabrijela Glavočić.

Sajam turizma “LORIST”, prema procjenama organizatora, okupio je više od 30.000 posjetilaca, 450 firmi iz zemlje i inostranstva, institucija i organizacija iz 20 zemalja i 700 predstavnika medija.