Zgrada opstine Tivat

Saopštenje sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat

Na osnovu člana 9 i člana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG“, broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donio je Predlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Donja Lastva, broj 0905-353-693 od 03.08.2015. godine, koji je javno dostupan na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Mišljenje na Predlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat Donja Lastva, u pisanoj formi, u roku od 15 dana, možete poslati na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat