Saopštenje o novim brojevima telefona JZU Dom zdravlja Tivat

Imajući u vidu da je od 16.11.2020. godine u našoj ustanovi izvršena reorganizacija rada, o čemu je javnost već informisana obavještavamo građane i građanke Tivta, kao i cjelokupnu javnost , da smo u cilju boljeg informisanja obezbjedili nove brojeve telefona putem kojih će pacijenti dobiti sve potrebne informacije, saopštili su danas iz tivatskog Doma zdravlja.

Novi brojevi telefona su:

  1. 067/ 076 632 – za prepisivanje redovne terapije, zakazivanje pregleda i dobijanja uputa
  2. 067/ 082 744 – za sve infornmacije o vremenu i načinu rada Covid ambulante, kao i ostale informacije vezano za pacijente koji sumnjaju ili su pozitivni na covid 19 koje će vam dati medicinske sestre JZU Dom zdravlja Tivat
  3. 067/ 068 993 – za sve infornmacije o vremenu i načinu rada Covid ambulante, kao i ostale informacije vezano za pacijente koji sumnjaju ili su pozitivni na covid 19 koje će vam dati izabrani doktor za odrasle JZU Dom zdravlja Tivat

Takođe, podsjećamo i na već postojeće brojeve telefona na koje građani mogu pozvati:

067/059 953 – epidemiologija (0 – 24h)

032/671 774 – opšta praksa (7 – 21h)

032/671 981 – opšta praksa (7 – 15 h)

032/ 673 256 – dječiji dispanzer (7 -21h)

032/677  350 – ambulanta Radovići (7 – 14h)