Saopštenje Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja

U „Pomorskom saobraćaju“ doo nastavlja se aktivnost progona zaposlenih koji su članovi Nezavisnog sindikata u tom preduzeću – kaže se u saopštenju Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja.

Nakon što je predsjednik sindikata, Ivan Vučinović prebačen na drugo, lošije, radno mjesto kao „Službenik za evidenciju strukture prometa na terenu“, Marko Vuković zaposlen na mjesto mornara u ovom Društvu na neodredjeno još od 2008. godine, dobio je isti Aneks ugovora.

Vukoviću je odmah nakon odbijanja da potpiše sporni ugovor kojim se traži da zaposleni nemaju nikakva potraživanja prema firmi po prethodnom ugovoru, poštom stiglo preporučeno pismo gdje se navodi da je prerasporedjen na radno mjesto „Službenik za evidenciju strukture prometa na terenu“. Nakon toga, protiv Vukovića je pokrenuta disciplinska mjera zbog banalnosti, a sve u cilju sa se „slomi“ sindikat.

Očigledno je da se nastavlja odmazda protiv onih koji su se usudili usprotiviti se i ne potpisati sporni ugovor, a još se učlaniti u sindikat.

Radno mjesto „Službenik za evidenciju strukture prometa na terenu“ ne pokriva nijedno lice u ovom Društvu poslednjih (minimum) 10 godina i očigledno je da su to kazneni poslovi namijenjeni neposlušnima.

Nezavisni sindikat se obratio Uniji slobodnih sindikata Crne Gore tražeći zaštitu svojih članova, na šta imaju potpuno pravo, a gdje ih štite sve domaće i strane institucije i radnička prava.

Zakon o radu Crne Gore kaže da „zaposleni i poslodavci imaju pravo da po slobodnom izboru, bez prethodnog odobrenja, osnivaju svoje organizacije i da se u njih učlanjuju, pod uslovima utvrđenim statutom i pravilima tih organizacija.

U Članu 155** o Slobodi sindikalnog organizovanja (1) Zaposlenima se jamči sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja, bez prethodnog odobrenja. Takodje stoji da zaposleni neposredno, odnosno preko svojih predstavnika ima pravo na udruživanje, učešće u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, konsultovanje, informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada, u skladu sa zakonom“.

Napominjemo da je krivično djelo ometanje rada i osnivanja sindikalne organizacije.

Radno mjesto „Službenik za evidenciju strukture prometa na terenu“ je u odnosu na druga radna mjesta u znatno lošijem položaju i najniže plaćeno.

 

 Nezavisni sindikat Pomorskog saobraćaja