Saopštenje Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja Herceg Novog

Nakon što je Nezavisni sindikat Pomorskog saobraćaja pokušao da dostavi obavještenje o svom formiranju i izboru predsjednika sindikalne organizacije, Društvu u kome je osnovano, kako bi se započeo socijalni dijalog, izvršni direktor Pomorskog saobraćaja, Dejan Ban, je istog dana reagovao tako što je predsjedniku sindikata, Ivanu Vučinoviću dao Aneks ugovora.

Ovim aneksom ugovora o radu Vučinović je rasporedjen na drugo radno mjesto sa lošijim uslovima rada. Radno mjesto „Službenik za evidenciju strukture prometa na terenu“ ne pokriva nijedno lice u ovom Društvu poslednjih (minimum) 10 godina i očigledna je namjera poslodavca da to služi mjesto kao predisključenje zbog neposlušnosti. Zakon o radu Crne Gore kaže „da bi ponuda za izmjenu ugovorenih uslova rada bila valjana, ona nikako ne smije biti rezultat samovolje poslodavca, već rezultat potrebe procesa rada, koja kao takva mora biti objektivno utvrđena, te da su te izmjene rezultat objektivnih potreba procesa rada. Takodje kaže „da se izmjenama ugovorenih uslova rada ne ugrozi minimum prava, koja su predviđena opštim aktima koji regulišu odnose između zaposlenog i poslodavca (zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom poslodavca). Samim tim, i eventualne izmjene ugovorenih uslova rada moraju se kretati u okvirima koji su postavljeni opštim aktima”.

Sindikat je o novonastaloj situaciji obavijestio Uniju slobodnih sindikata Crne Gore kako bi dobio valjane instrukcije Pravne službe koja je mišljenja da je ovo klasičan primjer antisindikalne diskriminacije. Nezavisni sindikat Pomorskog saobraćaja Herceg Novi će od Unije slobodnih sindikata CG dobiti adekvatnu pravnu zaštitu, a biće pokrenuti mehanizmi prema pravnim institucijama Crne Gore.

Predsjednik Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja

Ivan Vučinović