Saopštenje Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja Herceg Novi

„Informišemo javnost da je zbog nezadovoljstva i kršenja prava zaposlenih iz radnog odnosa u Pomorskom saobraćaju DOO, formiran Nezavisni sindikat a sve sa ciljem da se prava zaposlenih poštuju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom – kaže se u saopštenju sindikata dostavljenom našoj redakciji.

Na sjednici sindikata koja je održana 07. oktobra u Herceg Novom, donešena je Odluka o osnivanju sindikata, a na mjesto predsjednika sindikata jednoglasno je izabran Ivan Vučinović iz reda zaposlenih.

Sindikat je pokušao da o svom formiranju zvanično obavijesti menadžment Društva, ali taj dopis nije primilo ovlašćeno lice na arhivu Društva, sa obrazloženjem da „o tome mora dobiti odobrenje od generalnog direktora Dejana Bana“. Imajući to u vidu, Nezavisni sindikat Pomorskog saobraćaja Herceg Novi, je dopis o formiranju uputio na zvaničnu email adresu Društva i očekuje da će u narednom periodu biti uspostavljen socijalni dijalog izmedju poslodavca i Nezavisnog sindikata kao predstavnika zaposlenih.

Nezavisni sindikat Pomorskog saobraćaja Herceg Novi,

Predsjednik Ivan Vučinović