Lokalni izbori: „Goran Božović- časno i odgovorno za bolji Tivat“ : Revizija poslovanja nužna osnova za dalji razvoj Tivta

Jedna od prioritetnih oblasti izbornog programa za koji tražimo podršku građana Tivta i kojim garantujemo poboljšanje kvaliteta života naših građana biće revizija i unaprijeđenje rada lokalne administracije.
Reviziju dosadašnjeg poslovanja smatramo nužnom osnovom za adekvatan start i zdrav razvoj Tivta, stoji u saopštenju grupe birača „Goran Božović- časno i odgovorno za bolji Tivat“.Akcenat revizije biće stavljen na sve sumnjive poslove kojima je oštećen budžet, kao što su otpis duga Porto Montenegru u iznosu od 5,6 miliona eura, gubitak 2 miliona eura stečajem Atlas banke, mutni poslovi oko izgradnje i funkcionisanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, partijsko zapošljavanje, nenamjensko trošenje sredstava sa tekuće budžetske rezerve, sumnjive javne nabavke, kontrola zakupa poslovnih prostora i uzurpacije opštinske imovine, i slično.
Sadašnja vlast je u ovom mandatu koristila javnu administraciju za partijsko zapošljavanje radi kupovine glasova ne vodeći pri tom računa o stvarnim kadrovskim potrebama, efikasnosti, budžetu, kao ni o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Došli smo tako u situaciju da Opština Tivat ima organa koliko i Podgorica, a da nam je potrebno preko 3,2 miliona eura godišnje samo za plate zaposlenih. A rezultati su sve gori, tako da gotovo nema posla u kojem se ne dešavaju kardinalne greške koje opet plaćaju građani Tivta, dok vlast ne snosi nikakvu odgovornost.Nezakonitim zapošljavanjima, čaki sada u izbornoj kampanji, kojima je samo u proteklih godinu i šest mjeseci oštećen budžet za preko 300 hiljada eura, nema kraja.
Nužna je hitna reorganizacija i racionalizacija organa uprave, opštinskih službi i ustanova. Smanivanje broja zaposlenih u javnoj administraciji i javne potrošnje je neophodno radi stabilizacije javnih finasija i odgovornog odnosa prema novcu svih građana Tivta. Istovremeno radićemo na organizaciji rada kojom će se u najkraćem roku povećati efikasnost, i izvršiti modernizacija i profesionalizacija javne administracije. Kompetentni i vrijedni kadrovi, kojih zasiguro ima u javnoj administraciji,ne treba da brinu za svoj radni status. Sa zadovoljstvom ćemo poboljšati njihov položaj, dok ćemo se morati zahvaliti onima koji su zapošljeni isključivo putem knjižice partija na vlasti, bez potrebnih kompetencija.
Ukidamo partijsko zapošljavanje i kreiraćemo ambijent za selekciju kadrova u skladu sa kompetencijama. Najodgovornije funkcije će obavljati kvalitetni kadrovi i ljudi od integriteta, a u svim organima upravljanja javnih ustanova i službi će biti kredibilni pojedinci, a nikako partijski vojnici radi lične apanaže, što je sada uglavnom slučaj.
Radićemo ubrzano na razvijanju e-uprave na lokalnom nivou, na digitalizaciji usluga organa uprave. Moramo maksimalno iskoristiti razvoj informacionih tehnologija i staviti ga u službu lakšeg zadovoljavanja potreba stanovništva.
Posebnu pažnju ćemo posvetiti oživljavanju mjesnih zajednica koje bi trebalo da predstavljaju osnovnu ćeliju društvenog učešća građana. To sada svakako nije slučaj jer mjesne zajednice predstavljaju partijske štabove sadašnje vlasti. Depolitizovaćemo upravljačke organe mjesnih zajednica i pretvoriti ih u prvo mjesto đe dolazi građanin koji želi da učestvuje u odlučivanju o svom životnom prostoru.
Izvršićemo i detaljan popis opštinske imovine kako bi se njome upravljalo domaćinski, u najboljem interesa građana Tivta. To je jedini način da se spriječe brojne zloupotrebe i uzurpacije koje se dešavaju uslijed neodgovornog odnosa vlasti prema našoj zajedničkoj imovini.
Budžet opštine Tivat je i više nego dovoljan za realizaciju svih projekata za dostizanje boljeg kvaliteta života naših građana, kada se prestane trošiti na skupu i neefikasnu administraciju, vozne parkove, korupciju, lične i pratijske interese.

Nosilac liste,
Goran Božović