Saopštenje ANIME povodom 1. maja

Podsjećamo javnost Crne Gore da je 1. Maj Međunarodni praznik rada praznik kojim se iskazuje solidarnost sa radnicama i radnicima u znak sjećanja na dostignuća radničkog pokreta odnosno žrtve koje su pripadnici radničkog pokreta podnijeli kako bi se izborili za veća radna prava – kaže se u saopštenju NVO ANIMA Kotor.

1. Maj je proglašen međunarodnim praznikom rada sa namjerom obilježavanja sjećanja na demonstracije radništva 1886. godine održane u Čikagu. 1. Maj slavi se u većini država na planeti. Do sada se Prvi maj obilježavao kroz različite vidove demonstracija i akcija kao dan borbe za osnovna ljudska prava svake radnice i radnika ili jednostavno kao dan borbe za prava na život dostojan čovjeka. Zahtjevi su se odnosili na: skraćenje radnog vremena, veće plate, veću zaštitu na radu i za dalji razvoj pravednijeg zakonodavstva.

Ekonomska, politička i socijalna kriza koja je bila vidljiva u Crnoj Gori i prije Covid 19 prijeti radikalizacijom nakon izlaska iz izolacije. Ekonomija zasnovana na turizmu, rasprodaji dobara i zaduživanju u procesu privatizacije kojim je uništena industrija dok proizvodnja ne uliva sigurnost. Politika zasnovana na nacionalizmu još manje. Siromaštvo koje svakim danom postaje vidljivije ozbiljno ugrožava živote ljudi. Slutimo da u navedenoj situaciji oslabljene institucije i mehanizmi zasnovani na autoritativnom sistemu ne mogu da nađu pravično rješenje. Nedostaje vizija zajedničkog života, pravična raspodjela dobara i zajamčen rad koji garantuje dostojanstven život i solidarnost.

Ovog 1. Maja svaki građanin/ka Crne Gore dok upućen na porodicu provodi dan neka se podsjeti na ovaj praznik, kao na praznik nade i optimizma i naoruža se strpljenjen, izdržljivošću i ubjeđenjem da je moguće obezbijediti rad i dostojanstvo pametnim- demokratskim vođenjem države. Poštovanjem ljudskih prava i pravičnom raspodjelom.

Ženama Crne Gore koje su i u ovom periodu, kao u svim društvenim krizama, izloženije odgovornosti, brizi za druge i patrijarhalnom nasilju čestitamo 1.maj. Ne smijemo zaboraviti da su zdravstvo i obrazovanje na plećima žena i da one uvijek, kao i u ovoj situaciji izvršavaju odgovorno svoju dužnost, održavaju supstancu društvene zajednice. Ne smiju ni žene da zaborave da je njihova obaveza i izgradnja demokratske zajednice a ne samo profesionalno izvršavanje obaveza i održavanje života vlastite porodice. Tamo gdje su žene pokazale da ovo mogu manje je nasilja i bolja perspektiva za razvoj društva.

Neka ovaj 1.maj bude zadnji Prvi maj koji obilježavamo strahom za gubitkom prava na rad i strahom od budućnosti.

Tim ANIMA