Saniran put u Kavi

Inspektor Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat, utvrdio je da je put u ulici Bradaševo II, inače oštećen usljed građevinskih radova, saniran i doveden u prvobitno stanje.

Ovim je potvrđeno da je investitor“Compas doo” iz Budve u roku postupio po rješenju inspektora za lokalne puteve i izvršio sanaciju oštećenog puta.

U ovom slučaju, službenici Sekretarijata postupili su po prijavi građana, naime prijavljeni su građevinskiradovi i gradnja potpornog zida na kat.parc.4534/1 KO Tivat, čime je došlo do oštećenja javne površine – lokalnog puta, saopšteno je iz Opštine Tivat