Javna rasprava partije Mirko i Dalibor

Samo SD i TA na raspravi o Nacrtu budžeta opštine

U javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Tivat za političke partije učestvovali su samo Dalibor Petković iz Socijaldemokrata Tivta i Mirko Kovačević iz Tivatske akcije. Uvodno izaganje podnijela je Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode.

     „Ovo više nije potrošački, već rasipnički budžet. Ovo je prešlo sve granice. Ovo je prešlo naše najcrnje prognoze. V ste planirali prihode budžeta oko 9,3 miliona. To su redovni prihodi. Ostavimo sa strane sredstva koja godinama prenosimo. Rashodi tekućeg budžeta su preko osam miliona eura. Nama za kapitalne investicije ostaje 1,1 milion eura. Za grad veličine Tivta to je potpuna katastrofa. Sa ovim vi praktično ništa ne možete da radite. Sve se zaustavlja. Minimum 400 hiljada eura morate potrošiti na troškove eksproprijacija i 200 hiljada na investiciona održavanja. Ostalo bi nam 600 hiljada za bilo kakvu investiciju. Posljednji čas je da lokalna uprava povuče ručnu. Ako prođe ovakav Nacrt budžeta nazad više nema. A stižu nam i naplate kredita.
Naš je zahtjev da minimum 800 hiljada eura iz tekućih rashoda i transfera se prenese u kapitalni budžet. To je apsolutni minimum. I da se zaustavi trend neodgovornog trošenja na svim strukturama. Da se ne naviknu na novac, pa poslije teško mogu i psihološki da prihvate da im se, recimo, 2018. sredstva smanjuju.
Javna rapsrava partijeS obzirom na drastično partijsko zapošljavanje i ispunjavanje predizbornih obećanja, mi tražimo smanjenje plata minimum 10 odsto. Oni koji imaju veće plate da im se plata smanji 15 posto, a onim sa manjim platama možda ništa da se umanji. Makar 300 hiljada eura da se tako prenese u kapitalni budžet. Rashodi za materijal i usluge da se smanje makar za 100 hiljada eura. Transferi sportu su drastično povećani. Ne mislimo da je to samo zbog velike brige o sportu, već i zbog predizbornih obećanja. Moramo shvatiti da je to luksuz. 130 hiljada opredjeljenih sprortu, da ide u sportsku infrastrukturu. Mi smo nudili neke ideje, kao recimo dvije montažne sale. To nije klasična gradnja, a jeftinija je. Jedna montažna sala, sa našim zemljištem naravno, može da se napravi i za manje od 400 hiljada eura. Socijalna pomoć uvećana 40 hiljada eura. To je neprihvatljivo. To je politička zloupotreba. Da se smanji na dosadašnji iznos, a 40 hiljada eura da ide u kapitalni budžet. Ista stvar sa stipendijama koje su drastično povećane. Treba donijeti odluku u kojoj ćemo definisati fakultete koji su nam zaista potrebni. Ja ne bih stipendirao više ni profesore, ni pravnike, ni ekonomiste. Zatim UBNOR sa 9 hiljada eura. To je više neizdržljivo. Najmanje 100 hiljada eura da se vrati u kapitalni budžet iz dotacija Komunalnog preduzeća. Pa nešto malo smanjiti i Radio Tivtu. Dosta je više i sa stambenim kreditima.
Mi hitno moramo da mijenamo Odluku o naknadi za komunalno opremanje. Vidimo koje gubitke imamo po tom osnovu. Ova naknada se ne naplaćuje u meri koja se naplaćivala prije dvije tri godine. Razlog je, naravno, smanjenje za kondo hotele, turističke vile, i ona druga smanjenja. Sva ta smanjenja, sem za rješavanje stambenih pitanja treba ukinuti. Nikakvog opravdanja nema da se naknada smanji kondo hotelima. Zašto bi mi stimulisali investitore da grade kondo hotel.Nem racionalnog razloga. Za vile takođe. Opraštati komunalije što neko gradi vile? To moramo hitno da uradimo da bismo povećali prihode budžeta“ – rekao je Mirko Kovačević iz Tivatske akcije.
     „Mi ćemo biti spremni sa predlozima i sugestijama za javnu raspravu 7. decembra. Takav je naš dogovor jer imamo naše unutar partijske konsultacije. I pismeno ćemo dostaviti primjedbe. Naravno, učestvovaćemo u skuštinskoj raspravi o ovom dokumentu kada ćemo saopštiti naše konačne primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta opštine za 2017. godinu“ – kazao je Dalibor Petković iz SD Tivta.