Saga svjetlosti

Promocija Leksikona slikara pripadnika manjinskih naroda Crne Gore  pod nazivom “Saga svjetlosti” održaće se u Muzeju i galeriji Tivat, 15. juna (utorak), sa početkom u 20 časova.

Govoriće mr Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka savremene umjetnosti, Tanja Nikolić, likovna umjetnica i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, dok će moderatorka večeri biti mr Jelena Bošković.

Leksikon prezentuje opus 54 umjetnika manjinskih naroda koji stvaraju ili su stvarali u Crnoj Gori. Izdavanjem Leksikona stavlja se više svijetla na ulogu i doprinos slikara manjinskih naroda ukupnom crnogorskom likovnom i umjetničkom stvaralaštvu i kroz ovakvu formu naglašava bogatstvo i raznovrsnost umjetničkog izraza, koji se staču u jedinstven kulturni potencijal Crne Gore.

Riječ izdavača i uvodni tekst pored našeg dati su na albanskom i engleskom jeziku.Izdavač Leksikona je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Promocija će se održati uz poštovanje epidemiološkoh mjera na terasi prvog sprata galerije.