Crnogorc i u Kini

Sadržajni odnosi Kine i Crne Gore

Delegacija Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore,predvodjena predsjednikom mr Samirom Hadžićem imala je značajan prijem u Ministarstvu inostranih poslova NR Kine u Pekingu i razgovarala za zamjenikom Generalnog direktora direktorata za evropske poslove i Generalnim sekretarom inicijative CHINA CEEC 16 – saopštila je „ PRiSMA-korporativne komunikacije“, ovlaštena agencija za odnose sa javnošću „Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore“

Obije delegacije izrazle su veliko zadovoljstvo odnosima između dvije zemlje koji su izuzetno sadržajni i imaju trend napredovanja u svim oblastima. Gospodin Chen Gouyou je izrazio spremnost da pomogne u realizaciji projekata koje je kandidovalo društvo i obećao da će nadležnim ministarstvima preporučiti posebnu pažnju u cilju njihove realizacije.

Društvo je učestvuje na prvom CHINA CEEC 16 EXPO 2015, u Ningobu i prisustvovalo je svečanim ceremonijama polaganja kamena temeljca za izgradnju stalnog izložbenog prostora u kojem će svoj paviljon imati Crna Gora. Ovaj paviljon će raditi tokom cijele godine i biće interaktivno predstavništvo sa ulogom pospješivanja trgovine i investicija između dvije zemlje. Pored polaganja kamena temeljca položen je i za kamen temeljac za Smještajno selo u kojem Crna Gora dobija jednu od 16 vila predviđenih za smještaj i boravak delegacija tokom organizovanja ovih događaja.
     „Danas smo postali partneri institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, državnim preduzećima, privatnim kompanijama i drugima, a kao dokaz tome govori sastav delegacije Društva koja će posjetiti Ningbo EXPO 2015 godine. Predstavili smo gradonačelniku Ningboa projekte: Crnogorski put svile Sjever Jug 6 plus 6, Kineska Kulturna Palata i uspostavljanje Centra za Azijske studije… „, kazao je Samir Hadžić predsjednik Društva.
Tokom posjete Društvo će potpisati Memorandum o razmjeni i saradnji sa Ningbo Asocijacijom prijateljstva sa inostranim zemjama, sa kojim će u buduće sarađivati u oblasti povezivanja crnogorskih gradova, njihovog učešća na sajmovima poput ovog, kulturne razmjene, ekonomskog povezivanja, saradnje univeriziteta. Delegacija Društva je posjetila Luku Ningbo i Centar savremene umjetnosti a biće potpisan i sporazum o saradnji Univerziteta Ningbo i Univerziteta Mediteran, za koji je inicijativu pokrenulo Društvo.

Delegacija Društva prijateljstva NR Kine i Crne Gore čine predsjednik Društva mr Samir Hadžić, predsjednici opština Tivat, Ivan Novosel i Žabljaka, Veselin Vukićević, izvršni direktor Regionalnog Vodovoda Milan Janović i Dobrinka Ružić, Porto Montenegro predstavlja Danilo Kalezić, rektor Nenad Vuković i prorektor za međunarodnu saradnju Janko Radulović Univerzitet Mediteran, izvršna direktorica „Rade“ iz Bijelog Polja Tamara Lakićević, izvršni direktor Universal Bank Predrag Drecun i Dijana Milošević marketing menadžer iz AD Plantaže – kaže se u saopštenju Prisme.