Sačuvajmo šume u korist ljudi i planete

„Na ovaj Međunarodni dan šuma zasadimo sjeme za održivu budućnost obavezujući se da ćemo obnoviti i sačuvati naše šume u korist ljudi i planete,“ poručio je u svojoj poruci na Svjetski dan šuma generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi proslavila i podigla svijest o značaju svih vrsta šuma. Zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore na organizovanju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje drveća.

Organizatori su Forum Ujedinjenih nacija o šumama i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u saradnji sa vladama, Saradničkim partnerstvom za šume i drugim relevantnim organizacijama na terenu.

 Održivo upravljanje šumama i njihova upotreba resursa ključni su za borbu protiv klimatskih promjena i doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnjih i budućih generacija. Šume takođe igraju presudnu ulogu u ublažavanju siromaštva i u postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG). Ipak, uprkos svim ovim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim prednostima, globalno krčenje šuma nastavlja se alarmantnom brzinom.

Tema Međunarodnog dana šuma za 2021. godinu je „Obnova šuma: put oporavka i blagostanja“. Obnavljanje i održivo gazdovanje šumama pomažu u riješavanju problema klimatskih promjena i biodiverziteta. Takođe proizvode robu i usluge za održivi razvoj, podstičući ekonomsku aktivnost koja stvara radna mjesta i poboljšava život.

 Ovogodišnja tema uklapa se u Dekadu UN-a za obnavljanje ekosistema (2021.-2030.), Poziv na zaštitu i oživljavanje ekosistema širom sveta.

 U šumama živi oko 80% kopnene biološke raznolikosti sa više od 60 000 vrsta drveća.

Oko 1,6 milijardi ljudi direktno zavisi od šuma za hranu, sklonište, energiju, lekove i prihode.

Svet svake godine gubi 10 miliona hektara šume – otprilike veličine Islanda – što čini 12 do 20 procenata globalnih emisija stakleničkih gasova koji doprinose klimatskim promenama.

Degradacija zemljišta pogađa gotovo 2 milijarde hektara – područje veće od Južne Amerike.