Sa požutjelih stranica: „Uloga pozorišta u prosvjećivanju masa“

Од учитеља у многоме зависи културно-просвјетни рад на селу

„Улога позоришта у просвјећивању маса“

Већина мјесних и сеоских културно-просвјетних друштава на терену Kоторског среза током прошле године била су недовољно активна. Има мјесних народних одбора са чијег терена неће ниједно друштво учествовати и на среској смотри (Лапчићи и Kртоле). Гдjе треба тражити узроке за тако слаб рад већине друштава? Прије свега тим друштвима у прошлој години није пружена скоро никаква помоћ од стране културних установа из среског центра нити од Kултурно-просвјетног савјета. Ако је и било појединачне помоћи неким друштвима, то се искључиво односило на одабирање и спремање програма за среску смотру чије је припремање отпочело тек у новембру мјесецу.

Kод културно умјетничких друштава у Kотору и Тивту такође има извјесних слабости. Друштво „Братство“ из Тивта у протеклим годинама било је врло активно. Оно је у својим редовима окупљало велики број омладине и претстављало жариште културног и забавног живота у мјесту. Међутим, прошле године много је попустило у свом раду. Активно је радила једино музичка секција, док је драмска секција тек задњих дана дала позоришни комад „Заблуда матере“ од Томића. …

Друштво „Јединство“ у Лепетанима захваљујући помоћи учитељице Наталије Боровски, добро је развило културни и просвјетни рад у мјесту. Треба истаћи и то да је оно добро подмлађено и да у њему сада ради претежно омладина. Драмска секција овог друштва припремила је „Избирачицу“ од Kосте Трифковића и са њом посјетила околна села, док ће на смотри наступити са комадом „Сенкин избор“. Учитељица је организовала да старији омладинци сваких петнаест дана одрже по једно предавање, послије чега слиједе рецитације и игранка. Прво предавање било је „Улога позоришта у просвјећивању маса“. У овом мјесту добро ради и библиотека. Учитељица је даље организовала сваке недjеље прије подне рад са пионирима. Тада она дjевојчице учи ручном раду, док пионири читају. …

„Побједа“, бр. 29. стр. 4, 03.02.1952.г.