Sa požutjelih stranica: Priredbe i igranke

Поред свакодневног рада и свог стручног усавршавања, радници Поморског арсенала у Тивту доста посвећују пажњу културно-просвјетном и политичком уздизању.

Они то врше преко конференција на којима дискутују по разним темама политичког, социјалног и економског карактера, гдjе радници са интересовањем учествују и излажу своја знања и гледишта.

Арсеналски радници имају и свој Дом, који је састоји из читаонице, дворане за друштвене игре и сале за приредбе. … Понекад се изводи каква драмска слика или скеч што увесељава и орасположи уморне раднике. Радници такође имају свој мјешовити хор и често иступају на приредбама, а често се приређују и игранке на којима се скупа веселе и забављају.

„Побједа“, бр. 57, стр. 6, 23.12.1945.г.