Sa požutjelih stranica: „Princeza Trnoružica“u Tivtu

И ове године достојно је прославило Соколско друштво у Тивту свој велики дан 1 децембар са обилним и бираним програмом, те привукло на ову велику националну манифестацију све оне који су прожети југословенском идејом. …

По подне се одржало у Соколском дому дjечије сијело, гдjе је приказало друштвено Луткасто позориште бајку у 3 чина „Принцеза трноружица“, а затим се развила дjечијa игранка. …

„Зетски гласник“, бр. 94, стр.2, 07.12.1935.г.