„Sa požutjelih stranica“: Otvaranje doma Jadranske straže

U saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i društvene djelatnosti u rubrici „Sa požutjelih stranica“ danas donosimo tekst o otvaranju doma Jadranske straže.

Svečanost „Jadranske Straže“ u Tivtu

Otvorenje „Doma J. Straže“

U nedjelju je Boka Kotorska slavila lijepu i značajnu narodnu svečanost. U ubavom mjestu Tivtu sakupio se je brojan narod da proslavi svečano otvorenje Doma najpopularnije narodne organizacije, Jadranske Straže, koji je istovremeno i prvi Dom Jadr. Straže u zemlji. Samo mjesto Tivat zahvaljuje svoj procvat ratnoj mornarici, a i opća građevna djelatnost u zadnje dvije godine veoma je živa (preko 40 novih kuća je sagrađeno). Jadranska pak Straža naročito se ističe svojim radom, a stoji joj na čelu već cio niz godina komandant III. POK kap. boj. broda g. Rikard Salher, o čijim su nacionalnim i humanim osjećajima za vrijeme rata u par navrata pisali čehoslovački mornari revolucionari u svom organu „More Slovanum“.

On i odbor, u kojem sjedi nekoliko uglednih i agilnih građana i oficira, znali su da sa vlastitim radom osiguraju osnovicu za svoj Dom, koji je evo sada dovršen i otvoren.

„Novo doba“ , br.230, str.4, 03.10.1930.g.