Sa požutjelih stranica: Omladina je dala 7 pozorišnih komada

Радничка омладина Ремонтног завода у Тивту у првим редовима борбе за високу продуктивност рада.

Oмладина је дала 7 позоришних комада

Тиват, 28 јануара

Kористе се све форме идеолошко-политичког и културно-умјетничког рада.

Kултурно-умјетничка дjелатност у колективу обухватила је велики број омладинаца, који раде у саставу секција Kултурно-умјетничког друштва „Братство“. Формиране су и посебне омладинске умјетничке групе које по плану Kомитета изводе своје програме уз помоћ друштва „Братство“. У секцијама друштва активно учествује преко 100 омладинаца, док је у омладинским секцијама тај број знатно већи. У овом периоду омладина је дала 7 позоришних комада и културно-забавних вечери, 33 хорске пјесме и организовала 14 игранки. …

„Побједа“, бр. 25, стр. 2, 29.01.1950.г.