Sa požutjelih stranica: Nagrada horu Radničke omladine Tivta

Награде Управе Kултурно-просвјетног савеза Црне Горе поводом

                                    одржавања прве републичке смотре

На основу извјештаја и образложења изабране комисије од 12 чланова, узевши у обзир све околности постанка, рада и развоја појединих друштава, група и појединаца и њихове напоре да постигну што бољи успјех и резултате, држећи се принципа да квалитет умјетничког стварања и интерпретација буде као први и најглавнији услов.

Управа Kултурно просвјетног савеза НРЦГ донијела је слиједећу

ОДЛУKУ:

да се хору радничке омладине из Тивта, додијели диплома и новчана награда од 30.000 динара; …         да драмска група радничке омладине из Тивта добије писмену похвалу и минијатурну библиотеку; … да Станичић Адам, хоровођа из Тивта, добије писмену похвалу и новчану награду од 3.000 динара;

„Побједа“, бр. 256, стр. 5, 26.10.1948.г.