Sa požutjelih stranica: Kulturni rad društva „Ljudevit Gaj“ iz Lastve

Prošle nedjelje u društvenoj dvorani priredilo je Hrvat. pjev. društvo „Ljudevit Gaj“ iz Donje Lastve svečanu akademiju u čast hrvatskih velikana Zrinjskog- Frankopana.

Društvena dvorana bila je premalena da primi sve one, koji su htjeli da prisustvuju istoj. Među publikom bio je prisutan i g. Anđelo Marković, zastupnički kandidat sa liste dr. Mačeka u srezu boko-kotorskom.

Sam program akademije bio je dobro spremljen. … Poslije su društveni diletanti sa puno osjećaja i sigurnosti odigrali Ogrizovićev komad „U bečkom N. Mjestu“ koji je mnogom prisutnom izazvao suzu na oko. …

„Jadranski dnevnik“, br. 112, str. 4, 13.05.1936.g.