Sa požutjelih stranica: Komedija „Liječnik protiv volje“ od Moliere- a

U Donjoj Lastvi u Jugoslovenskom domu P. D. „Ljudevit Gaj“ iz Lastve priredilo je 18 o. mj. zabavno veče koje se sastojalo od vrlo uspjelo odigrane komedije „Liječnik protiv volje“ od Moliere- a i vrlo dobro otpjevanih horskih tačaka, koje je izvelo P. D. „Lj. Gaj“ pod dirigovanjem g. Antuna Kopitovića.

Horske tačke na programu bile su isključivo od naših autora, među kojima je bila i najnovija kompozicija „Momačka“ od našeg mladog kompozitora g. A. Kopitovića, učitelja P. D. „Lj. Gaja“.

  1. D. „Lj. Gaj“, iako je još vrlo mlado društvo, postiže odlične uspjehe, a za to je najbolji dokaz ovo zabavno veče koje je u svakom pogledu vrlo uspjelo.

„Glas Boke“, br. 168, str. 4, 21.03.1936.g.