Sa požutjelih stranica: Gluma nije bila na visini

Diletantska sekcija Pjevačkog društva „Ljudevit Gaj“ dala je u subotu u prostorijama „Jadranske straže“ u Tivtu „Graničare“.

Posjeta je bila jako slaba, a i sama gluma nije bila na onoj visini kao što je bila u Lastvi. Vjerovatno da je slaba

posjeta uticala na raspoloženje diletanata.

„Glas Boke“, br. 227, str. 3, 29.05.1937.g.