Sa požutjelih stranica: „Дедина прича“ и „Школски надзорник“

Народна одбрана у Kртолима давала је 18 фебр. другу своју овогодишњу забаву у просторијама мјесне основне школе.

Забаву је отворио брат Н. Барбић поздравом гостима. Затим су чланови културне секције Народне одбране давали комаде „Дедину причу“ од Паунковића и „Школског надзорника“ од K. Трифковића, а неколико ђака мјесне основне школе изрецитовало је пар врло лијепих декламација. И комади и декламације изведене су с доста умјетничког разумијевања и укуса, што је публика одушевљено наградила бурним одобравањем.

За овако лијеп успјех ове забаве допринијели су чланови секције доста труда и жртава, а у првом реду њихов претсједник брат Васо. Ђ. Барбић, који је дилетанте марљиво спремио и руководио вјежбама. Ово вече нам је показало што се може кад се хоће!

„Глас Боке“, бр. 66, стр. 5, 10.03.1934.г.