Sa požutjelih stranica

O NEZGODI ŠKOL. BRODA „JADRAN“

Kako su neke dnevne novine donijele vijest da je 14. juna o. g. pri isplovljavanju iz luke Hamburg, naš školski brod „Jadran“ teško nastradao u sukobu sa jednim engleskim parobrodom, donosimo za naše članstvo i čitaoce tačne informacije.

Istina je da se je škol. brod „Jadran“ sukobio s nekim engleskim parobrodom, ali šteta nije tako velika kako su te novine javile. Popravak se je izvšio u nekoliko dana i na teret brodogradilišta, te je brod krajem prošlog mjeseca ponovo otputovao za naše vode.

„Jadranska straža“, br. 7, str. 275, 07.1933.g.