Sa požutjelih stranica

Kroz stari arhiv

STATISTIKA BRODOVA U BOKI KOTORSKOJ G. 1809

Za vrijeme francuske vladavine u Boki Kotorskoj vladin delegat Luidji Paulucci svojim podneskom od 21 septembra 1810 g., broj 3424, dostavio je svoje opće izvješće iz Kotora glavnom upravniku Dubrovnika i Kotora Dominiku Garanjinu u Dubrovnika, a ovaj ga je proslijedio nadležnoj vlasti u Ljubljani, i to barunu Belleville, općem finansijskom intendantu ilirskih pokrajina, odakle je bilo poslato u Zadar i sad se nalazi pohranjeno u starom Arhivu bivšeg dalmatinskog Namjesništva, sada Prefekture, u Zadru.

Ovo je izvješće veoma opširno i važno za proučavanje ondašnjih prilika u Boki Kotorskoj pod francuskom vladom.

Iz ovog izvješća iznosim za sada samo statistiku brodova, koje su godine 1809 imala pojedina mjesta u našoj Boki, i to redom, kako je zabilježeno u pomenutom izvješću: …

7) Lepetane je imalo 4 broda duge plovidbe i 10 manjih brodova obalne plovidbe. Lepetanci su trgovali najviše sa Turskom Albanijom. …

10) Krtole su imale nekoliko lađa (baraka) na veslo.

11) Tivat je imao 10 malih brodova obalne plovidbe. Trgovao je sa lukama na Jadranskom Moru. …

  1. Milošević

„Glas Boke“, br. 321, str. 5, 08.04.1939.g.