Sa požutjelih stranica

У МАЈСKОМ ТАKМИЧЕЊУ KОЛЕKТИВ РАДНИKА У ЛЕПЕТАНИМА

ПОВЕЋАО ПРОИЗВОДЊУ НА 18,3%

У борби за привредну изградњу земље радни колектив поморско-лучких радника у Лепетанима освојио је једно од најзавиднијих мјеста на табели такмичења наше Републике. У току прошлих такмичења он је такође постизао видне успјехе, али је остао потпуно незапажен, за што сноси кривицу синдикални дописник самог колектива…

…На културном раду радни колектив је имао добрих успјеха. Одржао је 32 научна и 24 идеолошко политичка предавања. Слабост радног колектива је у томе, што није посветио довољно пажње стручној изградњи младих кадрова, а што је данас један од најважнијих задатака. Издато је око 12 бројева зидних новина са око 200 чланака, претплата за штампу повећана је за 35%, формирано је и фискултурно друштво „Артиљерац“.

На крају такмичења радни колектив је у сагласности са управом предузећа прогласио 12 ударника и наградио новчано 16 радника и радница, док је похваљено 42 радника за пожртвован рад. Нема сумње да ће овај колектив у даљем такмичењу постићи још боље резултате и није искључено да дође на прво мјесто.

Ст. Б.

 „Побједа“, бр. 30, стр. 7, 28.05.1947.г.