Sa požutjelih stranica

Zaključak Općinskog vijeća Općine Tivatske od 8. juna 1933.

U vezi sa novim Zakonom o općinama, a prema naređenju Sreskog Načelstva u Kotoru, općinsko vijeće na svojoj sjednici od 8 juna tek. godine donijelo je slijedeći zaklučak:

1) Varošica Tivat po broju stanovništva udovoljava potpuno zahtjevu § 138 Zakona o Općinama, jer prema zadnjem popisu stanovništva u 1930 godini broji 3241 stanovnika, a koji se broj stanovnika stalno povećava. Ovaj će broj zacijelo u doglednom vremenu sve više rasti, jer Tivat ima kao baza Kr. Mornarice sve uslove velikog napretka.

2) Pošto je Tivat sjedište Kr. Mornarice, zbog čega se osjeća velika potreba, da općina posveti svu brigu oko uređenja izgradnje mjesta, to bi općini pripojenje drugih općina ili sela samo sprečavalo njezin pravilni i normalni razvitak.

3) Ovom općinskom vijeću poznato je, da su općina Lastva i sela: Bogdašić, Mrčevac i Kavač, a koji bi jedino došli u obzir za pripojenje Tivtu, već podnijeli predloge da ne žele ovakovo pripojenje.

4) Općina poreski je dovoljno snažna, da izdržava administrativne izdatke bez pretjeranog oporezivanja pučanstva.

Općinski načelnik: Antun Vuksanović, s. r.

„Glas Boke“, br. 33, str. 2- 3, 08.07.1933.g.